Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama

Svetski dan borbe protiv nasilja nad ženama

Više od trećine žena širom sveta je tokom svog života doživelo fizičko i/ili seksualno nasilje; 750 miliona žena je stupilo u brak pre navršenih 18 godina, a više od 250 miliona njih je podvrgnuto sakaćenju ženskih genitalija, navodi se u poruci generalnog sekretara UN povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

U poruci koja je dostavljena iz kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, navodi se da svaka žena i svaka devojčica ima pravo na život bez nasilja, ali i konstatuje da se kršnje ljudskih prava u različitim vidovima javlja u svakoj zajednici, a da posebno pogađa najmarginalizovanije i najugroženije.

Navodi se i da je učestalost napada na aktivistkinje za prava žena zabrinjavajuća, a da nasilje nad političarkama ometa napredak u ostvarivanju građanskih, političkih, socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava žena.

U tekstu poruke se, međutim, napominje da je danas široko prihvaćen stav da nasilje nad ženama, uključujući uznemiravanje i štetne prakse, predstavlja značajnu prepreku ostvarivanju ljudskih prava i neposredno dovodi u pitanje uključivanje i učešće žena u održavanju mira.

“Ako se ne uhvatimo u koštac sa tim problemom, nikada nećemo ostvariti Agendu održivog razvoja do 2030. godine”, konstatuje se u poruci, te navodi da je potrebno da svi u svojim zemljama, regionima i zajednicama, zajednički i istovremeno radimo na ostvarivanju istog cilja.

Uz podsećanje da UN čine mnogo toga kako bi se problem nasilja nad ženama rešio, pominju se Fond UN za suzbijanje nasilja nad ženama, inicijativa Spotlight, pokrenuta sa Evropskom unijom, te Globalna inicijativu UN za bezbedne gradove i bezbedan javni prostor.

Paunović: Ohrabrimo žene da prijave nasilje

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava poručila je da žene treba ohrabriti da prijave nasilje i podsetila da od danas u Srbiji počinje akcija “16 dana aktivizma”.

“Svi zajedno moramo ohrabriti žene da ne trpe i ne prikrivaju nasilje kome su izložene. Žene će biti zaštićene, a nasilnici najoštrije kažnjeni, i to je osnovni zadatak celokupnog društva”, kaže Suzana Paunović i dodaje da akcija “16 dana aktivizma” do 10. decembra, koji je Međunarodni dan ljudskih prava.

U saopštenju dostavljenom medijima navodi da nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja najčešći i najteži oblik kršenja ljudskih prava i sloboda, te dodaje da podaci pokazuju da je jedna od tri žene u svetu pretrpela fizičko nasilje, bila žrtva seksualnog nasilja ili je doživela neki vid zlostavljanja, pri čemu je nasilnik najčešće muškarac iz bliskog okruženja.

“Muškarac koji zlostavlja ženu ima momente kada je ljubazan i nežan do sledećeg čina nasilja. Kupuje joj cveće, parfeme, izvodi je u šetnju, deci kupuje poklone. Tim pozitivnim ponašanjem i obećanjima daje ženi nadu da će se promeniti. Tokom vremena ovi trenuci su sve ređi, a nasilje sve češće. Nažalost, u nekim slučajevima ima i smrtni ishod”, objašnjava Paunović uobičajeni model ponašnja nasilnika.

Zato je, kaže, važno da se unaprede aktivnosti na lokalnom nivou, s obzirom na to da su jedinice lokalne samouprave ključni faktori neposrednog delovanja u prevenciji i zaštiti od nasilja.

Ukoliko do nasilja dođe, sve službe na lokalnom nivou moraju biti mobilne i koordinisano delovati, navodi Paunović, ali kaže da je osim pomoći države i društva jednako važna i podrška nevladinog sektora koji žrtvama nasilja po pravilu pruža pomoć i radi na prevenciji nasilja.

Meho Omerović, predsednik skupštinskog Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, danas je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, izrazio nadu da će u periodu koji je pred nama doći do značajnijeg napretka i da ćemo konačno naći način da se izborimo sa tim velikim problemom.

“Verujem da danas ipak imamo institucije kojima žene u nevolji mogu da se obrate, u kojima rade odgovorni profesionalci koji su spremni da im pruže pomoć i podršku, da njihove probleme, strahove i sumnje shvate ozbiljno i da ulože maksimalne napore da prepoznaju i spreče nasilje”, rekao je Omerović.

Dodao je da je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembar, kada se ljudi širom sveta ujedinjuju u kampanji posvećenoj borbi protiv nasilja nad ženama, prilika da se prisetimo svih žena koje su bile žrtve nasilja – od žena žrtava diktatorskih režima koje su izgubile život zbog svojih ideja i zalaganja za ženska prava, do žena koje su žrtve porodičnog i partnerskog nasilja, navodi se u saopštenju.

 

KOMENTARIŠI