Svetski dan turizma: Besplatan ulaz u ustanovama kulture i pokloni u Požarevcu

Svetski dan turizma: Besplatan ulaz u ustanovama kulture i pokloni u Požarevcu

Foto: B.P.

Pridružujući se obeležavanju Svetskog dana turizma, Turistička organizacija grada Požarevca u saradnji sa ustanovama kulture, a pre svega sa Narodnim muzejom, Galerijom MP Barili i Ergelom Ljubičevo , u petak, 27. septembra ove godine, za sve posetioce ovih ustanova obezbeđen je besplatan ulaz.

Svi posetioci koji u petak dođu u Turistički informativni centar dobiće na poklon po jednu razglednicu iz edicije TOGP, a oni koji budu tačno odgovorili na nekoliko kviz pitannja, moćiće da dobiju još jedan poklon, saopštila je Tusristička organizacija grada Požarevca.

Zvanična poruka generalnog sekretara UNVTO-a

Turizam nam može pomoći da izgradimo bolju budućnost za sve. Turistički sektor širom sveta je vodeći izvor zaposlenosti, podupirući mnoge milione radnih mesta i pokrećući ekonomije napred, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

U isto vreme, to je katalizator ravnopravnosti i inkluzivnosti. U mnogim turističkim mestima zaposlenost žena, mladih i onih koji žive u ruralnim zajednicama pruža šansu da podrže sebe, svoje porodice i da se potpunije integrišu u šire društvo.

Pravi potencijal turizma i kao stvaraoca poslova i kao pokretača ravnopravnosti i održivog razvoja tek se ostvaruje. Omogućavanje pristojnih radnih prilika i doprinos razvoju profesionalnih veština su u središtu toga. Dobro vođen, stalni rast našeg sektora obuhvati će bezbroj mogućnosti i omogućiti turizmu da ispuni svoju globalnu društvenu odgovornost da nikoga ne ostavi iza sebe.

Nijedna pojedinačna ekonomska, društvena ili ljudska aktivnost ne uspeva izolovano. Iz tog razloga, vlade i zainteresovane strane iz javnog i privatnog sektora sve više rade zajedno na upravljanju turizmom, na odgovoran i održiv način, kako bi obezbedili da se njegov ogroman potencijal pravilno realizuje.

Kao što nova tehnologija menja način na koji putujemo, tako se menja i način na koji radimo. Turizam je vodeći u pružanju veština i znanja potrebnih za sutrašnje poslove radnika. Pridržavanje ovog kreativnog duha, uključujući i efikasnu saradnju s partnerima u tehnološkom sektoru i akademskim snagama, pokrenuće otvaranje novih i boljih radnih mesta.

Dok obeležavamo Svetski dan turizma, prepoznajmo transformativnu snagu turizma. Zajedno možemo realizovati potencijal turizma za izgradnju bolje, ravnopravnije budućnosti.

Indija je zadovoljna što je domaćin Njujorškog zvaničnog obeležavanja Svetskog dana turizma UN-a (UNVTO). Tema ovogodišnjeg Svetskog dana turizma „Turizam i radna mesta: bolja budućnost za sve“ vrlo je primerena jer je turizam izuzetno radno intenzivan i značajan je izvor zaposlenosti za mnoge svetske ekonomije. Turizam je jedna takva aktivnost koja se proteže i na razne druge sektore i stoga je odgovorna za stvaranje direktne i indirektne zaposlenosti koja zahteva različite nivoe veština i omogućava brz ulazak u radnu snagu za mlade, žene i siromašne. Turistički sektor stoga nije samo motor za ekonomski rast, već je i efikasno sredstvo za smanjenje siromaštva među marginalizovanim segmentima društva.

Verujemo da je razvoj turizma direktno povezan sa razvojem zajednice. Želimo da lokalno stanovništvo profitira od razvoja turizma u svom regionu i zbog toga bi se trebali fokusirati na razvoj nekih veština kod lokalnog stanovništva.

U procesu stvaranja novih radnih mesta, zalažemo se da naše strategije razvoja turizma nisu u sukobu sa okolinom i da imaju minimalan negativan uticaj. Kada govorimo o održivosti, ne treba da govorimo samo o očuvanju resursa, već i o našoj kulturi i nasleđu.

Nadam se da ćemo zajedno sa stručnjacima iz oblasti turizma uspeti da istaknemo izazove i mogućnosti zapošljavanja u sektoru turizma i pronalaženje rešenja za pitanja zapošljavanja u turizmu, navodi se u saopštenju za medije.

KOMENTARIŠI