Predavanje “Rodno budžetiranje na lokalnom nivou” održano u Požarevcu

Predavanje “Rodno budžetiranje na lokalnom nivou” održano u Požarevcu

Danas, 26. septembra u skupštinskoj sali u zgradi Načelstva održano je predavanje na temu „Rodno budžetiranje na lokalnom nivou“.

Rodno odgovorno budžetiranje uvedeno 2016. Zakonom o budžetskom sistemu. U Srbiji postoji i Strategija za rodnu ravnopravnost čiji je cilj da se poveća učešće žena u procesima odlučivanja.

Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) je primena rodne analize na javne budžete, odnosno sagledavanje efekata alokacije budžetskih sredstava na živote žena i muškaraca u lokalnoj zajednici. Ne radi se o posebnim budžetima za žene i muškarce, već o tome da li postojeća preraspodela sredstava odgovara na potrebe žena i muškaraca u jednoj zajednici.

Rodno odgovorno budžetiranje je i strateški pristup kojim se, pomoću alokacije sredstava za sprovođenje politika, mera i programa, može unaprediti rodna ravnopravnost i podstaći višestruki potencijali žena i muškaraca u korist razvoja i poboljšanja kvaliteta svakodnevnog života.

Rodno odgovorno budžetiranje omogućava odgovor na pitanje da li žene i muškarci u jednoj lokalnoj zajednici imaju jednak pristup resursima, da li jednako učestvuju u odlučivanju i da li imaju jednake koristi od upotrebe resursa.

“Grad Požarevac je u aprilu ove godine počeo sa realizacijom projekta uređenjem mera i populacione politike finansiranog od strane Ministarstva za demografiju i populacione politike. Ovaj projekat je još jedan dokaz da je Požarevac jedan od vodećih lokalnih samouprava koje neprekidno rade na unapređenju rodne ravnopravnosti”, rekao je predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić. On je dodao da se nekoliko projekata već sprovodi na teritoriji grada koji imaju za cilj osnaživanje i poboljšanja ekonomskog položaja žena i ranjivih grupa, kao i da je cilj poboljšanje programske strukture.

 

KOMENTARIŠI