U periodu od 13 do 16 časova će se izvršiti ispitivanje zaptivenosti primarnog sistema u gradu. Tom prilikom zaustaviće se grejanje u celom gradu pregrađivanjem u Mernoj stanici „Ćirikovac“. Tako će se utvrditi gubici vode na primarnom i sekundarnim sistemima u gradu Požarevcu.

Ovaj zastoj neće uticati na kvalitet grejanja u gradu zbog visokih dnevnih temperatura.

KOMENTARIŠI