Foto: A.K.

U utorak, 20. decembra održana je sednica Skupštine opštine Malo Crniće na kojoj su između ostalih tačaka, odbornici usvojili budžet opštine Malo Crniće za 2023. godinu.

Ukupni prihodi i primanja projektovani su u iznosu od 364.898.749 dinara, rashodi i izdaci predviđeni su u visini od 686.724.484 dinara, a budžetski deficit koji je utvrđen iznosi 321.825.735 dinara i finansiraće se iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

„Maksimalno smo se trudili da budžet bude racionalno iskorišćen i ulagano je u ono što je zaista neophodno našim građanima. U delu budžeta za 2023. godinu koji se odnosi na stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje predviđeno je 18,1 milion dinara, od čega za kupovinu zgrade ZZ „Budućnost“ i stana Dunav osiguranja 4,4 miliona, a za označavanje naziva ulica i zgrada kućnim brojevima 7,9 miliona, rekao je između ostalog predsednik ove opštine Mališa Antonijević.

Photo: Urban City // A.K.

“U okviru programa komunalna delatnost od ukupno 53.120.000 dinara, po 12 miliona biće izdvojeno za izgradnju dečijeg mobilijara, završetak bunara u Boževcu i kupovinu cisterne, kao i 4,5 miliona za projektno planiranje. Za lokalni ekonomski razvoj, odnosno subvencije privatnim preduzetnicima kao i prošle godine predviđeno je 10 miliona dinara“, rekao je još Antonijević.

Antonijevič je još rekao da je uložen veliki napor kako bi najvažniji finansijski dokument bio izrađen na zdravoj osnovi, bez zaduživanja lokalne samouprave i dodao je da su u 2023. godini planirana velika ulaganja, a povećan budžet će biti iskorišćen za dobrobit građana ove opštine.

“Za asfaltiranje ulica u naseljima izdvojićemo 69 miliona, a za poziciju bezbednost saobraćaja 11,6 miliona dinara. Za funkcionisanje Predškolske ustanove 30,7 miliona, za izgradnju vrtića 41 milion i osnovno obrazovanje 45.293.000 dinara. Program socijalne i dečije zaštite zavredeo je 47.926.000 dinara, zdravstvena zaštita blizu osam miliona, razvoj kulture i informisanja 47 miliona, razvoj turizma 4.588.000 dinara, razvoj sporta i omladine 31.390.000 dinara, opšte usluge lokalne samouprave 141.089.000 dinara, politički sistem 17.367.000 dinara i energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije 30,5 miliona dinara“, naglasio je Antonijević.

Na održanoj sednici u utorak data je i saglasnost na program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ za 2023. godinu, odluku o donošenju cenovnika usluga rada radnih mašina u ovom preduzeću i povećanje cene isporuke toplotne energije. Planirani prihodi su na nivou od 74.550.000 dinara, a rashodi 74.531.000 dinara.

KOMENTARIŠI