PODELI

Predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić sazvao je 27. sednicu za petak, 14. jun.

Na Dnevnom redu biće prestanak mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca, predlog odluke o prihvatanju predloga za promenu Statuta Grada Požarevca.

Na Dnevnom redu će se naći i predlog odluke o obavljanju komunalne i pogrebne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Požarevca, kao i naknadama za korišćenje javnih površina.

Na 27. sednici između ostalih tačaka, raspravljaće se i o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2018. godinu.

Početak sednice zakazan je za 10 časova.

KOMENTARIŠI