U petak 27. sednica Skupštine Grada Požarevca

  Predsednik Skupštine Grada Požarevca Bojan Ilić sazvao je 27. sednicu za petak, 14. jun.

  Na Dnevnom redu biće prestanak mandata odbornika Skupštine Grada Požarevca, predlog odluke o prihvatanju predloga za promenu Statuta Grada Požarevca.

  Na Dnevnom redu će se naći i predlog odluke o obavljanju komunalne i pogrebne delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja na teritoriji Grada Požarevca, kao i naknadama za korišćenje javnih površina.

  Na 27. sednici između ostalih tačaka, raspravljaće se i o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2018. godinu.

  Početak sednice zakazan je za 10 časova.

  KOMENTARIŠI