U petak 9. sednica Skupštine opštine Veliko Gradište

U petak 9. sednica Skupštine opštine Veliko Gradište

Sednica Skupštine opštine Veliko Gradište održaće se u velikoj sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova.

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Predlog Poslovnika Skupštine opštine Veliko Gradište,
 2. PredlogOdlukeo komunalnimdelatnostima,
 3. PredlogOdluke o sahranjivanju i grobljima,
 4. PredlogOdluke o pijacama,
 5. PredlogOdluke o pokretanjupostupkaradiizdavanja u zakupprostora u zgradiopštineVelikoGradište u deluhodnikakodulazaizpravcauliceMiroslavaTirše,
 6. PredlogOdluke o davanjusaglasnosti i usvajanjuProjekta javnog privatnog partnerstva „ Zamena postojeće stolarije i rekonstukcije kotlarnice – ugradnja novog kotla za biomasu i ugovorno isporučivanje toplotne energije u Domu zdravlja Veliko Gradište“,
 7. Predlog Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera, uređaja i opreme u funkciji uređenja javne površine plaže na Srebrnom jezeru,
 8. PredlogRešenjao usvajanju početnog likvidacionaog izveštaja JP Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište u likvidaciji,
 9. PredlogRešenjao davanju u zakup na određeno vreme javnih i dugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja u funkciji uređenja plaže na Srebrnom jezeru ( Ćirković Milan- lokacija 1)
 10. PredlogRešenja o davanju u zakup na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja u  funkciji uređenja plaže na Srebrnom jezeru (Ćirković Milan – lokacije 2),
 11. PredlogRešenja o davanju u zakup na određeno vreme javnih i durgih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja u funkciji uređenja plaže na Srebrnom jezeru (Šćekić Zoran – lokacija 3),
 12. PredlogRešenja o prestankukorišćenjapoosnovuzakupajavnih i drugihpovršina u VelikomGradištu (OgnjanovićCveta),
 13. PredlogRešenjao imenovanju direktora JKP „Dunav Veliko Gradište“ Veliko Gradište,
 14. PredlogRešenjao prestankumandatav.d. direktora JKP “Dunav Veliko Gradište“ Veliko Gradište,
 15. Predlog Dopune programa postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na području opštine Veloko Gradište za period od 2017. do godine,
 16. Predlog Izmena Programa postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja u funkciji uređenja javne površine plaže na Srebrnom jezeru,
 17. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miša Živanović“ Srednjevo,
 18. Predlog Rešenja o produženju roka trajanja zakupa na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata-pedalina na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu ( „Milanka Stanković PR, VI & VE PLUS“ iz Niša ),
 19. Predlog Rešenja o produženju roka trajanja zakupa na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata-pedalina na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu ( SR za iznajmljivanje pedalina, kanua i čamaca Delfin, PR Burmezović Jovanka ),
 20. Predlog Rešenja o produženju roka trajanja zakupa na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjih montažnih objekata-pedalina na Srebrnom jezeru u Velikom Gradištu ( Zdravković Saša PR, Usluge izdavanja pedalina Saša i Tanja ),
 21. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za pribavljanje i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini,
 22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Komisije za saradnju sa drugim opštinama i gradovima.

KOMENTARIŠI