U ponedeljak sedma sednica Skupštine opštine Malo Crniće

U ponedeljak sedma sednica Skupštine opštine Malo Crniće

Sednica će se održati u sali Skupštine opštine, sa početkom u13,00 časova. Za sedmu sednicu Skupštine opštine Malo Crniće, predložen je sledeći dnevni red:

Izveštaj, program i plan
1. Razmatranje Završnog izveštaja o funkcionisanju odbrane od grada na teritoriji Radarskog centra „Petrovac“ u toku 2016. godine,
2. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika opštine i Opštinskog veća opštine Malo Crniće u 2016. godini,
3. Razmatranje Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće u 2016. godini,
4. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Malo Crniće u 2016. godini,
5. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Malo Crniće u 2016. godini,
6. Razmatranje Izveštaja o radu Centra za kulturu opštine Malo Crniće za 2016.godinu,
7. Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana opštine Malo Crniće za 2016.godinu,
8. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Malo Crniće za period januar – decembar 2016. godine,
9. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteke „Srboljub Mitić“ Malo Crniće u 2016.godini,
10. Razmatranje Izveštaja o radu Doma zdravlja Malo Crniće za 2016.godinu,
11. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja o radu Veterinarske stanice Malo Crniće D.O.O za 2016. godinu,
12. Razmatranje Izveštaja o radu Osnovne škole „Draža Marković Rođa“ Smoljinac u 2016. godini,
13. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Milisav Nikolić“ Boževac za 2016.godinu,
14. Razmatranje Izveštaja o radu, rezultatima i realizaciji finansijskog plana Osnovne škole „Moša Pijade“ Malo Crniće za 2016. godinu,
15. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Đura Jakšić“ Toponica, za 2016. godinu,
16. Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Malo Crniće za 2017. godinu,
17. Rezmatranje Operativnog plana za odbranu od poplava na vodotocima II reda na teritoriji opštine Malo Crniće,
18. Razmatranje Aneksa-2 Lokalnog plana akcije za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po readmisiji u opštini Malo Crniće, migrante u potrebi bez utvrđivanja statusa i tražioca azila (LPA) za period od 2017 – 2020. godine,mc08

Odluka
19. Odluka o izmenama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Malo Crniće,
20. Odluka o vršenju eksterne revizije Završnog računa budžeta opštine Malo Crniće za 2016. godinu,
21. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Malo Crniće,
22. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Malo Crniće,
23. Odluka o prestanku mandata člana Opštinskog veća opštine Malo Crniće,mc10

Rešenja
24. Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica,
25. Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica,
26. Rešenje o razrešenju direktora Centra za socijalni rad Malo Crniće,
27. Rešenje o imenovanju direktora Centra za socijalni rad Malo Crniće,
28. Rešenje o razrešenju člana Komisije za komasaciju,mc01

29. Odbornička pitanja
Molim sve pozvane da prisustvuju sednici Skupštine opštine i poštuju zakazano vreme.

KOMENTARIŠI