Po usvajanju zapisnika sa dvadeset druge sednice Skupštine Grada Požarevca održane 26. decembra 2018. godine, za ovu sednicu predložen je sledeći Dnevni red:

1. Predlog odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, a u toku 2019. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

2. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove ustanova i Fondacije za 2019. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac: Istorijskog arhiva Požarevac, Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac, Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac, Javne ustanove „Sportski centar Požarevac“, Fondacije Milenin Dom – Galerija Milena Pavlović Barili Požarevac,

3. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

KOMENTARIŠI