U toku konkursi za podršku dugoročno nezaposlenim licima

U toku konkursi za podršku dugoročno nezaposlenim licima

Foto: Urban City

Raspisani javni pozivi za podršku dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada“ – IPA 2020 u 2024. godini.

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je danas javne pozive za realizaciju paketa mera namenjenih dugoročno nezaposlenim licima u okviru projekta „Implementacija inovativnih mera aktivnog zapošljavanja i pristupa za povećanje integracije dugoročno nezaposlenih, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i teže zapošljivih grupa na tržištu rada “ – IPA 2020, koji se sprovode u 4 filijale – Pančevo, Požarevac, Jagodina i Prokuplje.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije kao vid podrške merama aktivne politike zapošljavanja.

Paket mera za dugoročno nezaposlene će se sprovoditi kroz sledeće javne pozive:

Javni poziv za realizaciju mere obuka na radnom mestu za dugoročno nezaposlena lica uz subvenciju za zapošljavanje;

Javni poziv za subvenciju zarade za dugoročno nezaposlene osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva;

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica;

Javni poziv poslodavcima za subvenciju zarade za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica;

Javni pozivi i neophodna dokumentacija nalaze se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u delu Konkursi https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica je otvoren do 11. marta 2024. godine, a ostali javni pozivi do 31. decembra 2024. godine.

KOMENTARIŠI