U toku radovi na asfaltiranju ulice Nova 1 u industrijskoj zoni

U toku radovi na asfaltiranju ulice Nova 1 u industrijskoj zoni

Izgradnja ulice Nova 1, nastavak je započetih radova po ugovoru iz 2015. godine koji se odnosi na pripremu kolovozne konstrukcije pred asfaltiranje sa ivičenjem i realizacija ugovora iz 2017. koji se odnosi na izradu asfaltnih slojeva.

Nova 1 je dugačka 835,68 m sa širinom kolovoza od 7 m, sa biciklističkom stazom od 2,5 m, trotoarom od 1,5 m i dve zelene razdelne trake između njih. Površina asfalta na kolovoznoj traci je 5875,00 m2 a na trotoaru o biciklističkoj stazi 3200 m.

Ugovorena vrednost radova na izgradnji kolovozne konstrukcije od nevezanih materijala po ugovoru iz 2015. je 20.159.313,84, a vrednost radova na asfaltiranju po ugovoru iz 2017. je 18.989.438,40 što iznosi ukupno 39.148.752,24 RSD sa obračunatim PDV-om.

KOMENTARIŠI