U toku specijalistička obuka vojnika izviđača i vojnih policajaca u Požarevcu

U toku specijalistička obuka vojnika izviđača i vojnih policajaca u Požarevcu

Kasarna "General Pavle Jurišić Šturm"

U kasarni “General Pavle Jurišić Šturm” u Požarevcu u toku je specijalistička obuka vojnika na služenju vojnog roka generacije “septembar 2023” za izviđačke i vojnopolicijske specijalnosti.

Individualna obuka ovih vojnika traje mesec dana duže od obuke koju prolazi većina vojnika na služenju vojnog roka, zbog specifičnosti i složenosti zadataka koje izvršavaju izviđači i vojni policajci u Vojsci Srbije.

Težište u obuci izviđača je na praktičnom uvežbavanju postupaka izviđačke patrole prilikom osmatranja bojišta i prikupljanja obaveštajnih podataka, osposobljavanju za orijentaciju i kretanje “po karti” na nepoznatom zemljištu te realizaciji gađanja iz pešadijskog naoružanja i vežbi sa minsko-eksplozivnim sredstvima.

Uporedo s njima, vojni policajci se obučavaju za primenu ovlašćenja vojne policije prilikom zaustavljanja i pregleda lica, zatim za suzbijanje kriminaliteta, kontrolu i održavanje vojnog reda i discipline, regulisanje i kontrolu vojnog putnog saobraćaja i obezbeđenje lica, značajnih vojnih objekata i naoružanja.

Cilj je da vojnici, kako izviđačke tako i vojnopolicijske specijalnosti, po završetku individualne specijalističke obuke budu osposobljeni za praktičnu primenu usvojenih znanja i veština i korišćenje naoružanja i opreme na upotrebi u odgovarajućim jedinicama Vojske Srbije.

Vojnici su izuzetno motivisani da uspešno savladaju sve sadržaje obuke, a mnogi od njih će, očekivano, po završetku vojnog roka postati deo profesionalnog sastava Vojske Srbije na službi u izviđačkim i vojnopolicijskim jedinicama, za šta se već sada mogu prijaviti.

KOMENTARIŠI