Ubrzava se izgradnja bloka 3 u TE „Kostolac B“: Moderan i čist...

Ubrzava se izgradnja bloka 3 u TE „Kostolac B“: Moderan i čist blok

Očekuje se da iz Kine stignu novi radnici i da se ubrza izrada svih potrebnih projekata i dokumentacije kako bi se u ovoj godini ubrzala izgradnja novog bloka koji će ispunjavati sve propise u oblasti zaštite životne sredine.

Posle skoro tri decenije „Elektroprivreda Srbije“ je 2018. počela izgradnju novog, modernog i efikasnog bloka snage 350 megavata. Novi blok B3 ispunjavaće sve domaće i evropske propise u oblasti zaštite životne sredine i dugoročno će povećati sigurnost srpskog elektroenergetskog sistema. To je od presudne važnosti za EPS imajući u vidu i nove energetske regulative Evropske unije.

– Ključno uverenje je da će se u ovoj godini maksimalno ubrzati radovi imajući u vidu interes naše kompanije. Do kraja godine očekuje se da najveći deo krupne opreme bude na gradilištu, generator, turbina, delovi kotla pod pritiskom – najavio je Željko Lazović, rukovodilac portfolija ključnih investicionih projekata u Sektoru za ključne investicione projekte.

Foto: Energija Kostolac

On dodaje da je kineska kompanija CMEK najavila dolazak novih kineskih radnika u periodu kada je planirano intenziviranje radova na gradilištu. Očekuje se da celokupna čelična konstrukcija glavnog pogonskog objekata bude isporučena i montirana na gradilište do kraja 2021. godine i da počnu intenzivni radovi na montaži kotlovskog postrojenja.

Ovo je jedan od najvećih investicionih projekata koji se trenutno realizuje u državi i omogućava pokretanje srpske privrede.

– Izgradnja novog termobloka „Kostolac B3“ projektovana je prema najstrožim evropskim standardima i važećim tehničkim propisima – kaže Željko Lazović. – Investicije EPS-a u termoelektranu „Kostolac B“ omogućavaju i oživljavanje domaće elektro i mašino gradnje.
On ističe da je projekat uključio savremene tehnologije i standarde iz oblasti tehnike, sve trenutno važeće elemente zaštite životne sredine, pa čak i neke koji se tek očekuju. Ugovorom je predviđeno i da sva oprema koja će biti ugrađena u novi blok ispuni evropske normative kvaliteta.

~ Saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje novog bloka B3 na lokaciji termoelektrane „Kostolac B“ dobijena je od Ministarstva zaštite životne sredine u oktobru 2017. godine. Projekat se realizuje uz saglasnost Rumunije, u skladu sa konvencijom ESPOO o prekograničnom uticaju na životnu sredinu. Tehničke karakteristike novog bloka podrazumevaju vrednost emisija u dozvoljenim graničnim vrednostima. Nivo sumpor-dioksida (SO2) biće manji od 150 miligrama po kubnim metru, jedinjenja azota (NOx) od 200 miligrama po kubnom metru, dok će nivo praškastih materija biti manji od 10 miligrama po kubnom metru – naveo je Lazović.

Zbog bržeg dobijanja građevinskih dozvola projekat je podeljen na 14 faza, sa ciljem da ranije počne izvođenje radova na lokaciji. Kako je istakao Lazović, radovi na realizaciji projekta „Kostolac B3“ intenzivno se izvode u tri pravca. Prvi je izrada projektne dokumentacije i pribavljanje dozvola i saglasnosti, drugi je izrada i isporuka opreme i treći izvođenje radova na lokaciji.

– Jedan od glavnih preduslova za početak izrade svakog dela opreme, a samim tim i početak izvođenja radova na gradilištu, izrađena je dokumentacija, projekti za građevinsku dozvolu i projekti za izvođenje, kao i dobijanje saglasnosti odgovarajućih institucija. Dokumentacija mora biti urađena u svemu prema propisima Republike Srbije, jer u protivnom neće biti moguće da se dobiju neophodne saglasnosti, kao ni građevinske dozvole. Do sada dobijene dozvole za 10 sistema i dve dodatne dozvole se nalaze u procesu izdavanja u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture – objasnio je Lazović.

– Izvođenje radova na lokaciji zvanično je počelo 5. februara 2018. godine, a radovi se izvode na devet sistema. U 2021. godini očekuju se znatno ubrzavanje radova na gradilištu, pre svega montažni radovi na sistemu 50, glavnom pogonskom objektu (montaža čelične konstrukcije, montaža kotlovskog postrojenja), koji se nalazi na kritičnom putu, kao i početak radova na preostalih pet sistema, koji do sada nisu počeli. U toku ove godine očekuje se da veći deo opreme bude proizveden i da se dolaskom novih kineskih radnika intenziviraju radovi na gradilištu. Intenziviranje radova je imperativ. Zato očekujemo dolazak radnika iz Kine koje smo tražili i koji su najavljeni.

Foto: Energija Kostolac

Naš sagovornik ukazuje na to da je kašnjenje delom prouzrokovano i zbog uticaja koronavirusa, ali se zato sada traže načini da se negativni efekti na realizaciju projekta što više smanje.

– U narednom periodu, do sredine 2021, planira se pribavljanje svih preostalih građevinskih dozvola i završetak svih projekata za izvođenje. Očekujemo kontinuitet u izvođenju radova, sa fokusom na sisteme koji su započeti, kao i na one koji će se tek raditi. Takođe, planiramo usvajanje preostalih planova kontrole kvaliteta, kao i da pratimo proizvodnju opreme i prisustvujemo ispitivanjima u skladu sa mogućnostima usled uticaja koronavirusa – objasnio je Lazović.

Tehničke specifikacije B3

Očekivana godišnja proizvodnja je oko 2,5 milijardi kilovat-časova električne energije.

– Blok sa natkritičnim parametrima velike efikasnosti
– Nominalne snage – 350 MW
– Parametri sveže pare – p=254 bar i t=571 °C
– Produkcija sveže pare za nominalnu snagu – 971 t/h
– Godišnje časovno angažovanje bloka 7.500 č/god.
– Bruto efikasnost – 42,397%
– Neto efikasnost – 37,3%

KOMENTARIŠI