PODELI

Jedni od takvih su i članovi Udruženja Gradska organizacija invalida rada iz Požarevca, neprofitne organizacije koje okuplja, kako im i samo ime kaže, najosetljiviju populaciju koja je ujedno finansijski i najugroženija.

Ovo udruženje je do ove godine omogućavalo svojim članovima da po najnižim cenama i u maksimalnom broju rata kupe ugalj za ogrev. Međutim, od ove godine je predviđena uplata depozita u visini od 5% od ukupne neto vrednosti ugovorene količine što prethodnih godina nije bio.

– Ugalj nismo prethodnih godina kupovali u količini koja je bila predviđena ugovorom, ali razlog za to je sto jedan broj članova nije mogao finansijski da otplati ugalj ili se dešavalo da član u međuvremenu premine. Ipak, ugalj nije kvarljiva roba i kao takav ostajao je na površinskom kopu. – kazao je Svetozar Božinović, predsednik Udruženja i napomenuo da se radi o jako osetljivoj katetoriji kupca a to su uglavnom invalidski penzioneri i invalidi rada koji se nalaze na najnižoj socijalnoj lestvci preživaljavanja.

– Takođe, u ponudi za zaključenje ugovora o kupovini uglja Udruženje je u obavezi da ima skladiste i vagu odakle će vršiti preraspodelu i merenje uglja. Udruženje se ne može baviti trgovinom, pa čak i da se preregistrujemo, izgubili bismo poziciju kategorije kupca za povoljniju kupovinu uglja u odnosu na trgovce. Sa druge strane, korišćenje, odnosno zakup skladišta uticao bi
na povećanje cene uglja, a podsećam da neki od naših članova imaju najniže penzije u Srbiji. – napominje Božinović i moli za razumevanje nadležnih.

Pored molbi, oni su uputili i predloge da se za udruženja koja okupljaju najugroženije slojeve stanovništva u novom ugovoru naprave olakšice pri kupovini uglja kako bi im cena uglja ostala pristupačna. Iz TE KO Kostolac, dobili su odgovor da prema instrukcijama Sektora za poslove i snabdevanja iz Beograda i Organak TE KO Kostolac i Ogranak Kolubara su u obavezi da poštuju slovo ovog ugovora i sve njegove odredbe bez izuzetaka.

Niko, napominju u Gradskoj organizaciji invalida rada iz Požarevca, ne sumnja da su novine unete u ovaj ugovor stavljene sa ciljem da se smanji mogućnost zloupotreba i malverzacija pri ovakvim poslovima. Ipak, u svetlu novih troškova koja su neminovna, veoma je izvesno da ako ovako ostanu stvari, članovi udruženja jednostavno ostanu bez ogreva za narednu grejnu sezonu ili budu upućeni na stovarišta uglja gde su, za penzinere sa ovakvim primanjima, cene nedostižne..

KOMENTARIŠI