Uklanja se ograda i sanira trotoar kod Galerije Milene Pavlović Barili

Uklanja se ograda i sanira trotoar kod Galerije Milene Pavlović Barili

Foto: Urban City

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović obišao je radove na nekoliko lokacija u Požarevcu koji su u toku.

Foto: Urban City

U toku su radovi na sanacija trotoara u delu ulice (od Galerije M. Pavlović Barili do Njegoševe) sa uklanjanjem dela ograde prema Trgu Davorjanke Paunović.

Foto: Urban City

Planira se uklanjanje oštećenog trotoara od asfalta sa rušenjem postojećih ivičnjaka, zidanje novih i polaganje betonskih ploča 30/30 na površini od P=370 m2. U sklopu ovih radova planira se i uklanjanje dela ograde prema zelenoj površini na trgu Davorjanke Paunović, uklanjanje starog kioska i razbijanje betonske ploče sa obnovom zelenila.

Ugovorena vrednost radova je 2.257.152,00 RSD sa obračunatim PDV.

 

KOMENTARIŠI