Na Površinskom kopu „Drmno“ početkom novembra počeo je probni rad novog, šestog rudarskog sistema. Na startu je radio bez opterećenja.

Posle toga počela je faza ispitivanja funkcionalnosti i ispravnosti rudarske opreme pod opterećenjem i 19. novembra su odložene i prve količine jalovine na unutrašnjem odlagalištu sa novim odlagačem.

– S obzirom na činjenicu da je bager „SchRs 1400“ predat na korišćenje ogranku „TE-KO Kostolac“, tokom ove faze rada sistema u fokusu stručnjaka je provera performansi osam pogonskih stanica, sedam kilometara transportnog sistema i odlagača „PA 200/2000“, kapaciteta 8.500 kubnih metara rastresite mase na čas – potvrdio je Danko Beatović, projekt-menadžer iz ogranka „TE-KO Kostolac“.

KOMENTARIŠI