UNESCO doneo odluku: Srpsko kolo postalo NOVA KULTURNA BAŠTINA

UNESCO doneo odluku: Srpsko kolo postalo NOVA KULTURNA BAŠTINA

Srpsko kolo, tradicionalni narodni ples upisan je na Reprzentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.

Odluku o upisu kola doneo je 7. decembra 2017. godine Međuvladin komitet za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa, na svom 12. redovnom zasedanju.

Srpsko kolo, tradicionalni narodni ples upisan je na Reprzentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovečanstva.

Kako piše na sajtu “UNESCO-a”, srpsko kolo je kolektivni ples koji izvode plesači koji međusobno formiraju lanac, i obično se kreću po kružnoj liniji držeći se za ruke. Izvodi se uz pratnju muzike na privatnim i javnim okupljanjima i “uključuje članove lokalne zajednice.”

 

 

– Kulturno umetnička društva i narodno plesne trupe su takođe važni nosioci i praktičari ovog plesa. Kolo ima važnu integrativnu društvenu funkciju, negujući kolektivne identitete i nosi oznaku lokalnih i regionalnih zajedničkih identiteta – saopštio je UNESCO.

Kolo se igra tokom proslava najvažnijih događaja u životima pojedinaca i zajednica.

– Direktno učešće je najčešći način prenošenja veština, a vešti plesači motivišu druge igrače. Međutim, može da se nauči i preko obrazovnih sistema, u baletskim i muzičkim školama – piše na portalu “UNESCO-a”.

KOMENTARIŠI