Foto: Pixabay // ilustracija

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Za izmene Zakona, od 192 prisutna poslanika, glasalo je 189, jedan je bio protiv, jedan uzdržan, a jedan poslanik nije glasao.

Na predložene izmene Zakona nije podnet nijedan amandman. Predsednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da je zaštitnik građana uputio amandman, ali da nije podnet blagovremeno.

Izmenama zakona predviđeno je da će komunalni milicajci i gradski komunalni inspektori moći da izriču kazne na licu mesta zbog nenošenja maske ili nepoštovanja fizičke distance na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Komunalni milicajac ili gradski komunalni inspektor moći će da napiše kaznu od 5.000 dinara na licu mesta fizičkom licu koje ne nosi masku ili ne poštuje propisanu fizičku distancu, dok će kazne za pravna lica biti od 50.000 do 300.000 dinara u zavisnosti od odredbe koju krše.

Zakonom je propisano da je kovid-19 zarazna bolest i to zarazna bolest koja se prenosi vazduhom, a nad kojom se sprovodi epidemiološki nadzor. Propisuje se i da osoba koju tokom epidemiološkog ispitivanja epidemiolog označi kao “kontakt” mora da se pridržava mera i uputstava koje odredi nadležni lekar.

KOMENTARIŠI