Foto: A.K.

Obaveštavaju se građani Opštine Malo Crniće da Opštinska uprava Malo Crniće, IZLAŽE DEO BIRAČKOG SPISKA za područje Opštine Malo Crniće, NA UVID GRAĐANIMA, tako da mogu izvršiti proveru da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, kao i da mogu zahtevati upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak može se izvršti NEPOSREDNO SVAKOG RADNOG DANA u vremenu od 07-15 časova, U ZGRADI OPŠTINSKE UPRAVE U MALOM CRNIĆU, BAJLONIJEVA 119. , KANCELARIJA BROJ 14., POZIVOM NA BROJ TELEFONA 012/280-016, NA SAJTU MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE KAO I NA SAJTU OPŠTINE MALO CRNIĆE. Građani koji lično vrše uvid potrebno je da ponesu ličnu kartu ili drugu ispravu sa matičnim brojem, kojom će dokazati svoj identitet.

Uvid u Opštinskoj upravi je moguće izvršiti NAJKASNIJE DO ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, odnosno do 01. 12. 2023. godine do 24,00 časova.

Nakon zaključenja biračkog spiska zahtevi za vršenja svih promena u biračkom spisku podnose se MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE, NAJKASNIJE 72 ČASA PRE ODRŽAVANjA GLASANjA.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid u birački spisak ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom i na isti način i po istom postupku kao i građani.

Obaveštavaju se građani da Opštinskoj upravi Malo Crniće, mogu NAJKASNIJE PET DANA PRE ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na prestojećim izborima GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLjI. Birači koji imaju boravište u inostranstvu MOGU PREKO DIPLOMATKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE, da podnesu zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će glasati u inostranstvu.

KOMENTARIŠI