Foto: Pixabay // ilustracija

Prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine (za sedam časova), ovog jutra najlošiji vazduh udišu Novopazarci, tamo je kvalitet vazduha ocenjen kao “veoma zagađen”. U delovima Beograda, Pančevu, Pirotu, Smederevu, Valjevu, Kosjeriću i Užicu vazduh je “zagađen”.

Vazduh se ovog jutra u pojedinim gradovima u Srbije vidi – visoka je koncentracija PM 2.5 i PM 10 čestica.

Srednja vrednost kvaliteta vazduha u Beogradu, gde je najviše mernih stanica, pokazuje da je vazduh zagađen, a najlošiji vazduh je u Zemunu, Lazarevcu, Obrenovcu i Velikim Crljenima.

U Zemunu je koncentracija PM 10 čestica ovog jutra prešla 113 mikrograma po metru kubnom.

Inače, kada je koncentracija ovih čestica u vazduhu između 0 i 20 mikrograma po metru kubnom, kažemo da je kvalitet vazduha odličan, a dobar je dok ne prelazi 40 mikrograma. Do 50 mikrograma vazduh je prihvatljiv, a preko toga kažemo da je vazduh zagađen.

Hirurške maske nisu od pomoći u borbi protiv PM-10 čestica, ali nano-maske jesu.

Uticaj na zdravlje stanovništva

Kada je vazduh zagađen, zdravstvene tegobe se mogu javiti u celoj populaciji, s tim što se kod osetljivih grupa (stari, deca, osobe sa oboljenjima srca i pluća) mogu javiti ozbiljnije zdravstvene tegobe nego u populaciji zdravih osoba, piše na sajtu Beokoma.

Preporuka za osetljive grupe je da izbegavaju naporne aktivnosti u spoljašnjoj sredini i da ih preusmere na obavljanje aktivnosti u zatvorenom prostoru dok se ne poboljša kvalitet vazduha.

Preporuka za ostale u populaciji je da skrate dužinu i smanje intenzitet napornih aktivnosti, da prave češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini.

Kada je vazduh jako zagađen, ozbiljne zdravstvene tegobe se mogu očekivati i kod zdravih osoba i u osetljivim grupama.

Preporuka za celokupnu populaciju je da se izbegavaju sve fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini i da se skrati boravak na otvorenom.

KOMENTARIŠI