VELIKO GRADIŠTE: zaplenjeno 2 tone neprijavljenog goriva sa bosanskog broda

VELIKO GRADIŠTE: zaplenjeno 2 tone neprijavljenog goriva sa bosanskog broda

Carinski službenici u Velikom Gradištu su krajem aprila i početkom maja, prilikom ulazne kontrole nekoliko brodova na Dunavu otkrili više od osam tona neprijavljenog pogonskog dizel goriva, saopštila je Uprava carina.

Zahvaljujući tome, na ime novčanih kazni, ali i na ime protivvrednosti robe koja se ne može oduzeti, kao i na ime uskraćenih uvoznih dažbina, u državni budžet se slilo gotovo dva miliona dinara.

Poslednji takav slučaj dogodio se 2. maja 2017 godine kada je u naše vode ušao broda ”Emma” koji plovi pod zastavom Bosne i Hercegovine, a u kome je otkriveno gotovo dve tone neprijavljenog goriva.

Kada se brod prijavio za carinsku kontrolu, prekontrolisana je dokumentacija, ali i svih pet tankova za pogonsko gorivo i utvrđeno je da postoji razlika u odnosu na prijavljenu količinu goriva, zbog čega je i pokrenut prekršaj protiv kapetana tog broda, inače srpskog državljanina.

Nekoliko dana ranije, 27. aprila 2017. godine, carinici su na istoj ispostavi u baržama koje je u svom konvoju imao jedan teretni brod otkrili šest tona neprijavljenog dizel goriva. Pomenutim brodom koji je u svom konvoju imao tri barže i plovio pod zastavom Slovačke, upravljao je rumunski državljanin kao kapetan.

U dokumentaciji koja je predata prilikom ulazne kontrole prijavljeno je da brod u rezervoaru ima 24,5 tone pogonskog goriva. Merenjem tog goriva, nisu utvrđena odstupanja, ali je zato kontrolom barži utvrđeno je da i one imaju rezervoare sa gorivom koje nije bilo prijavljeno i da je reč o ukupnoj količini od šest tona neprijavljenog dizel goriva.

Deset dana pre tog slučaja, 17. aprila 2017 godine, neprijavljeno gorivo je otkriveno i prilikom ulazne kontrole broda “Henri” koji plovi pod zastavom Holandije.

Tada je pronađena nepuna tona (777 kg) neprijavljenog dizela u jednom od pogonskih tankova. Proverom visine nivoa pogonskog goriva u odnosu na prijavljene količine utvrđena je razlika u visini koja odgovara neprijavljenoj količini goriva, zbog čega je i protiv kapetana ovog broda, inače rumunskog državljanina, pokrenut prekršajni postupak.

U sva tri slučaja sudske odluke su na osnovu carinskih prekršajnih prijava već donete, pa je tako i naplaćena suma od gotovo dva miliona dinara koja se slila u državni budžet.

Kada je gorivo u pitanju, treba znati da brodovi imaju pravo na tzv. pogonsko gorivo koje ne podleže plaćanju dažbina i akciza, tako da se tu stvara prostor za zloupotrebe. Ono nije opterećeno akcizom, porezom i drugim dažbinama, zbog čega krijumčari kupuju gorivo sa brodova u tranzitu koji ga unose u Srbiju, pa ga potom preprodaju na crnom tržištu.

Carinska služba Srbije je tokom 2016. godine sprečila krijumčarenje 60.000 litara nafte i naftnih derivata.

KOMENTARIŠI