Foto: Urban City // B.P.

Opština Veliko Gradište, u utorak 16. maja, organizuje drugi sastanak Partnerskog foruma u postupku izrade Plana razvoja opštine Veliko Gradište za period 2023-2033 godina, u okviru javne rasprave o Nacrtu plana razvoja.

Nacrt Plana razvoja izrađen je u prethodnom periodu, od strane Opštinskog tima zaduženog za izradu Plana razvoja, u okviru Programa „EU Exchange 6 – Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji”, uz podršku eksperata Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), a kroz proces konsultacija sa tematskim radnim grupama.

Sastanak će biti održan u sali Skupštine opštine, sa početkom u 12 časova.

KOMENTARIŠI