VG: Izdavanje dozvola tokom policijskog casa

VG: Izdavanje dozvola tokom policijskog casa

Foto: Urban City / B.P.

Građani kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa, a za pružanje usluga – nega bolesnog lica (usluge pomoći u kući -usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dva fizička lica) i usluga socijalne zaštite personalni asistent, potrebno je da se zahtevom obrate lokalnoj samoupravi, dostave potrebna dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da nakon provere podataka, dostavlja zahteve Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje će nakon provere dostavljati Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.

Lica kojima je potrebna ova vrsta pomoći potrebno je da podesu zahteve sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom kao i JMBG i mestom kretanja za osobu koja pruža pomoć, poštom na adresu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište, Žitni trg br.1 ili elektronskim putem na e-adresu: milavesna06@yahoo.com.

KOMENTARIŠI