PODELI
Foto: RTS

Dopunama Zakona o javnim medijskim servisima, koje je Vlada Srbije dostavila Skupštini na usvajanje, predviđeno je da Radio-televizija Srbije i Radio-televizija Vojvodine i u 2021. godini dobijaju dotacije iz budžeta.

“Za obavljanje osnovne delatnosti, koja je u funkciji ostvarivanja javnog interesa, Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije i Javna medijska ustanova Radio-televizija Vojvodine, do 31. decembra 2021. godine delimično se finansiraju iz budžeta Republike Srbije”, navodi se u predlogu dopune Zakona o javnim medijskim servisima.

Predviđeno je da način prenosa novca iz budžeta RTS-u i RTV-u uredi Vlada posebnim aktom.

Kako je predlog tog zakona obražložila Vlada, sadašnja visina takse od 255 dinara na mesečnom nivou nije dovoljnada ta dva javna medijska servisa, “nesmetano i u kontinuitetu obavljaju svoju osnovnu delatnost”.

Navedeno je da je RTS u 2019. godini ostvario prihod od taksi 7.422.407.000 dinara, a RTV 1.658.172.306 dinara, i da je zato predviđeno da se pored takse u 2021. godini izdvoje isredstva iz republičkog budžeta, kako bi bio obezbeđen stabilan sistem finansiranja javnih medijskih servisa i njihova nezavisnost, a da se istovremeno “vodi računa i o ekonomskoj moći građana”.

Međutim, Predlogom zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je ranije dostavljen u skupštinsku proceduru, predviđeno je da taksa iduće godine bude povećana sa 255 na 299 dinara, pa je nejasno da li je Vlada odustala od povećanja taksi i da li će povući predlog tog zakona.

U republičkom budžetu za 2021. godinu, koji je usvojen 10. decembra, za RTS nisu opredeljena sredstva, a za RTV je predviđeno 900 miliona dinara, koliko je godišnje dobijao od 2016. kada je uvedeno delimično finansiranje javnih medijskih servisa iz budžeta, a delimično iz takse.

Za RTS je u 2020. godini za finansiranje osnovnih delatnosti iz budžeta bilo opredeljeno 2,15 milijardi dinara, ali je rebalansom budžeta taj iznos bio umanjen na 1,67 milijardi dinara.

KOMENTARIŠI