Uzorkovanjem vode na “Dunavcu” na “Plaži Topoljar” od strane Zavoda za javno zdravlje Požarevac, utvrđeno je da je voda fizičko-hemijski ispravna, ali je mikrobiološki neispravna i kao takva NE PREPORUČUJE SE za kupanje i rekreaciju, dok se ne utvrdi da voda odgovara svim propisanim uslovima.

Danas, 26. juna 2023. uzet je nov uzorak od strane Zavoda za javno zdravlje Požarevac i do kraja nedelje očekuje se analiza.

KOMENTARIŠI