VUČIĆ PRELOMIO: Brnabićeva mandatar Vlade Srbije!

VUČIĆ PRELOMIO: Brnabićeva mandatar Vlade Srbije!

Mandatar za sastav nove Vlade Srbije biće Ana Brnabić, sadašnja ministarka državne uprave i lokalne samouprave.

Vučić je kazao da će kostur nove vlade ostati isti, ali da će biti određenih promena.

 Brnabić će, kako je rekao Vučić, voditi ekonomski deo, pregovore sa MMF, kao i proces dalje digitalizacije, a da će suštinski politički deo vlade voditi Ivica Dačić.

– U Dačića imam ogromno ogromno poverenje, kao i u sve druge koalicione partnere i verujem da će nastaviti da rade isto kao do sada – kazao je Vučić.

Na pitanje šta mu je Brnabić rekla kada je saznala da će biti premijer, rekao je nešto kurtoazno, ali da su ozbiljno razgovarali o zadacima koji je čekaju.

Naveo je da će u novoj vladi biti jedno ilio dva ministarstva više, ali da će to biti dogovoreno tokom vikenda.

Vučić je rekao da je u narednom periodu važno obezbediti dalje jačanje međunarodnog ugleda kako na Zapadu tako i na Istoku, na putu ka EU, sa Ruskom Federacijom, Kinom…

Neophodno je sačuvati punu disciplinu u trošenju novca, a povećanjem plata u javnom sektoru i penzija pokazaće se dosadašnji uspesi, rekao je Vučić i naveo da premijer mora da se bavi daljim smanjjenjem stope nezaposlenosti, a cilj je da bude ispod 10 odsto.

Neophodno je da se obezbedi kontinuitet u politici Vlade Srbije, rekao je Vučić.

Brnabić je 15. mandatar po redu od 1990. godine kada je u Srbiji uvedeno višestranačje.

Mandatar u narednim danima treba da saopšti ko su članovi njegovog kabineta, a predsednica parlamenta treba da sazove sednicu na kojoj će biti izabrana nova vlada, a novi premijer treba da podnese ekspoze u kome će izneti ciljeve i program vlade. NOva vlada trebalo bi da bude izabrana do 23. juna za kada je zakazana inauguracija predsednika Vučića.

Za izbor vlade treba da glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Nakon izbora predsednik vlade i njeni članovi polažu zakletvu pred poslanicima, čime počinje da teče njihov mandat.

Ukoliko bude izmena u broju i nazivima resora, biće neophodno da skupština donese i nove zakone o ministarstvima i o Vladi Srbije.

Vladu čine predsednik vlade, jedan ili više potpredsednika i ministri. Predsednik vlade vodi i usmerava rad vlade, stara se o ujednačenom političkom delovanju vlade, usklađuje rad članova vlade i predstavlja vladu. Ministri su za svoj rad i za stanje u oblastima iz delokruga ministarstava odgovorni predsedniku vlade, vladi i Skupštini Srbije.

Prema Ustavu i zakonima Srbije, Vlada Srbije je nosilac izvršne vlasti u zemlji.

Nadležnosti vlade su da utvrđuje i vodi politiku, izvršava zakone i druge opšte akte Skupštine Srbije, donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona, predlaže Skupštini zakone i druge opšte akte i daje mišljenje kada ih podnese drugi predlagač, usmerava i usklađuje rad organa državne uprave…

KOMENTARIŠI