Za Braničevski okrug 7.300 vakcina protiv gripa

Za Braničevski okrug 7.300 vakcina protiv gripa

Foto: Pixabay // ilustracija

Zavod za javno zdravlje Požarevac dobio je od Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut“ za sezonu 2019/20., ukupno 12700 pojedinačnih, inaktivisanih, četvorovalentnih vakcina protiv gripa „Vaxigrip Tetra“.

Za Braničevski okrug opredeljeno je 7300 vakcina, dok za Podunavski okrug 5400 vakcina.

Od 14.oktobra 2019. godine vakcina ima u svim domovima zdravlja.

NAJČEŠĆA PITANJA O VAKCINAMA

Koje vrste vakcina postoje? Od čega se sastoje? Kako se daju?

U najširoj primeni su inaktivisane vakcine protiv gripa (trovalentne ili četvorovalentne) koje se u vidu injekcije u mišić nadlaktice daju osobama starijim od šest meseci života. Postoje i žive oslabljene vakcine koje se u vidu spreja za nos daju osobama uzrasta 2-49 godina, izuzimajući trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom. One nisu registrovane za primenu u našoj zemlji.

Svake godine Svetska zdravstvena organizacija izdaje preporuke za sastav vakcine u nastupajućoj sezoni gripa na osnovu dominantnih sojeva virusa koji su bili u cirkulaciji tokom prethodne sezone.

Ko može da primi vakcinu protiv gripa?

Vakcinacija se sprovodi kod:

1) trudnica

2) lica uzrasta od šest meseci sa hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju); hroničnim poremećajima kardiovaskularnog sistema (isključujući hipertenziju); metaboličkim poremećajima (uključujući osobe sa HIV/AIDS; osobe sa funkcionalnom ili anatomskom asplenijom), kao i kod primaoca transplantata

3) osoba starijih od 65 godina života

4) članova porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine.

Od 14.oktobra 2019. godine vakcina ima u svim domovima zdravljaOd 14.oktobra 2019. godine vakcina ima u svim domovima zdravlja

Koliko često treba da se primi vakcina?

Vakcinacija se sprovodi svake godine pre početka sezone gripa. Imunitet se stvara na soj virusa gripa sadržan u vakcini i traje 6-12 meseci. Preporuka je da se osoba vakciniše u narednoj sezoni, čak i ako nema izmene soja u vakcini zbog slabljenja imunskog odgovara tokom vremena.

Kada osobu treba vakcinisati?

Preporuka je da se vakcinacija sprovede pre početka cirkulacije virusa, najbolje krajem oktobra, ali se može sprovoditi i tokom trajanja sezone gripa ( zima i proleće). Treba imati u vidu da su potrebne dve do tri nedelje nakon vakcinacije za stvaranje zaštitnog titra antitela (imuniteta).

Da li je vakcina bezbedna?

Vakcinacija je veoma bezbedna. Najučestaliji neželjeni efekti inaktivisane vakcine protiv gripa su crvenilo, otok, bol na mestu uboda (15-20% vakcinisanih). Manje od 1% vakcinisanih razvije blago povišenu temperaturu, groznicu, bol u mišićima. Ovo su očekivane neželjene reakcije koje obično nastaju tri dana od vakcinacije i spontano se povlače jedan do tri dana nakon nastanka. Teške neželjene reakcije su veome retke.

Da li je vakcina efektna?

Efektivnost, odnosno nivo zaštite vakcine protiv gripa zavisi od uzrasta, zdravstvenog stanja (imunog statusa) primaoca, stepena podudarnosti virusnih sojeva u vakcini i cirkulaciji. U sezonama velike podudarnosti sojeva, zaštitni efekat vakcine je 50-70%, među zdravim odraslim mlađim od 65 godina života. Kod starijih sa hroničnim bolestima zaštitni efekat vakcine je 40-60%. Vakcinacijom se zapaljenje pluća i hospitalizacija redukuje za 70%, a smrtnost za 80%, što je njen najveći značaj.

Da li vakcina može izazvati grip?

Ne. Vakcina sadrži inaktivisane delove gripa koji ne mogu izazvati bolest. Nekada se vakcinacija sprovede u periodu inkubacije (period od ulaska uzročnika bolesti u organizam do razvoja simptoma) kada osoba još nema simptome bolesti, pa nakon vakcinacije razvije kliničku sliku gripa. Stiče se utisak da je bolest uzorkovana vakcinom, što nije tačno.

Ko ne treba da se vakciniše?

Inaktivisana vakcina protiv gripa se može dati svima, izuzev deci mlađoj od šest meseci života i osobama koje imaju tešku alergijsku reakciju na prethodnu dozu vakcine protiv gripa.

Privremeno se odlaže davanje vakcine u slučaju akutne bolesti, povišene temperature preko 38,5 stepeni, alergijske reakcije na neki od sastojaka vakcine, teže neželjene reakcije na prethodnu dozu vakcine.

KOMENTARIŠI