Za ponedeljak zakazana sednica SO Malo Crniće, a ovo je Dnevni red

Za ponedeljak zakazana sednica SO Malo Crniće, a ovo je Dnevni red

Sednica će se održati u sali Skupštine opštine, sa početkom u 13,00 časova

Predsednica Skupštine opštine Malo Crniće zakazala je 16. sednicu za ponedeljak, 26. mart 2018. godine.

Goranka Stević, predsednica SO Malo Crniće

Sednica će se održati u sali Skupštine opštine, sa početkom u 13,00 časova.
Za šesnaestu sednicu Skupštine opštine Malo Crniće, predlažen je  sledeći Dnevni red:

Izveštaji i Programi

1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave opštine Malo Crniće u 2017. godini,
2. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Milisav Nikolić“ Boževac za 2017. godinu,
3. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Đura Jakšić“ Toponica za 2017. godinu,
4. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Moša Pijade“ Malo Crniće za 2017. godinu,
5. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja Osnovne škole „Draža Marković Rođa“ Smoljinac za 2017. godinu,
6. Razmatranje Izmena i dopuna Programa rada Centra za kulturu opštine Malo Crniće za 2018. godinu,

Odluke

7. Odluka o vršenju eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Malo Crniće za 2017. godinu,
8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2018. godinu – PRVI REBALANS,
9. Odluka o utvrđivanju minimalne naknade za tekuće i investiciono održavanje zgrada i naknade za rad prinudnog upravnika u stambenim i stambeno – poslovnim zgradama na teritoriji opštine Malo Crniće,
10. Odluka o izmeni Odluke o auto-taksi prevozu putnika na teritoriji opštine Malo Crniće,
11. Odluka o pristupanju pribavljanja nepokretnosti u KO Malo Crniće u javnu svojinu opštine Malo Crniće,
12. Odluka o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga,
13. Odluka o određivanju nadležnog organa za donošenje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Malo Crniće za 2018. godinu,
14. Odbornička pitanja.

KOMENTARIŠI