Projektovani troškovi izgradnje TS 110-35-10 kV “Požarevac 2“ iznose oko 10 miliona evra.

“Mogu da vam kažem da smo za nekoliko meseci uradili nešto što se priča više godina, zahvaljujući naravno i Vladi Republike Srbije i nekim našim aktivnostima u ovom prethodnom periodu, Skupština grada Požarevca je 8. jula ove godine donela odluku da grad Požarevac prenese dva hektara zemljišta u svojinu Republike Srbije kako bi se počelo sa projektom izgradnje ove trafo stanice, koju će raditi Elektrodistrubucija Srbije, vrednost radova u ukupnom iznosu je oko 10 miliona evra.” – izjavio je konferenciji za štampu gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović.

Prisutnima se potom obratila načelnik odeljenja za zaštitu državne imovine, Nevenka Zeljković:

“Posebna mi je čast da sam danas ovde sa vama u Požarevcu i što sam deo ovog projekta koji je pokrenula Elektrdistribucija nekada, a danas EPS distribucija i što se ovim projektom omogućava dalji razvoj Elektrodistribucije i grada Požarevca i samim tim i Republike Srbije.”Ona je naglasila zašto je ovo bitno za Požarevac:

“Potpisivanjem današnjeg ugovora stvorili su se uslovi da zemljište planskim aktom predviđeno za izgradnju trafo stanice pređe u svojinu Republike Srbije i tim činom Republika Srbija stiče uslove da da investitorska prava preduzeću Elektrodistribucija, koje će preko svog ogranka ovde u Požarevcu dalje imati sve radnje i ime i za račun Republike Srbije kao investitora izgradnje postojećeg energetskog objekta.”

Direktor ogranka Elektrodistribucije Požarevac dr Dejan Savić izjavio je:

“Zašto je danas važan dan? Zato što su se danas otvorili preduslovi za početak realizacije jedne od najvažnijih ako ne i najvažnije investicije u istoriji rada Elektrodistribucije Požarevac, odnosno bivše Elektro Morave Požarevac, a to je izgradnja trafo stanice trafo stanice 110-35-10 kV Požarevac 2.”

 

KOMENTARIŠI