Foto: A.K.

Opštinsko veće opštine Malo Crniće raspisalo je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa udruženja, a koji su od javnog interesa za Opštinu Malo Crniće u 2023. godini u ukupnom iznosu od 4.400.000 dinara.

Za programe iz oblasti zaštite u unapređenja položaja osoba sa invaliditetom izdvojeno je 400.000,00 dinara, dok je za programe iz oblasti podsticanja nataliteta, pomoć starima, prava žena, zdravstene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja i nauke, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, boračko invalidska zaštite, jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije i prevencije nasilja izdvojeno 4.000.000,00 dinara.

Sredstva namenjena udruženjima po ovom konkursu mogu se koristiti za realizaciju programa iz  oblasti zaštite u unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, održivog razvoja-ekonomsko osnaživanje žena koje žive i rade na selu i podsticanja nataliteta, pomoć starima, zdravstena zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, obrazovanja i nauke, zaštite životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja, boračko invalidske zaštite, jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora, zaštite potrošača, borbe protiv korupcije i prevencije nasilja.

Rok za konkurisanje je 1. mart 2023. godine.

Opširnije o konkursu na sajtu opštine Malo Crniće.

KOMENTARIŠI