OBAVEŠTAVAJU SE PRAVNA I ODGOVORNA LICA, PREDUZETNICI I FIZIČKA  LICA DA SE, NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA ZABRANJUJE SPALJIVANJE OSTATAKA STRNIH USEVA, SPALJIVANJE SMEĆA NA OTVORENOM PROSTORU I SPALJIVANJE BILJNIH OSTATAKA.

PROTIV  LICA KOJA SE NE BUDU PRIDRŽAVALA OVOG UPOZORENJA BIĆE POKRENUT PREKRŠAJNI I KRIVIČNI POSTUPAK.

ZA NAVEDENI PREKRŠAJ PRAVNOG LICA PREDVIĐENA JE NOVČANA KAZNA U IZNOSU OD 300.000 DO 1.000.000 DINARA,  ZA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU U IZNOSU OD 10.000 DO 50.000 DINARA, ZA PREDUZETNIKA U IZNOSU OD 150.000 DO 500.000 DINARA, A ZA FIZIČKO LICE U IZNOSU OD 10.000 DINARA.

LICA KOJA SU NAVEDENIM RADNJAMA IZAZVALA POŽAR DUŽNA SU DA VATROGASNO-SPASILAČKOJ JEDINICI NADOKNADE TROŠKOVE INTERVENCIJE, U SKLADU S POSEBNIM PROPISOM.

KOMENTARIŠI