Sednica će se održati u sali Skupštine Grada Požarevca u četvrtak 1. novembra, sa početkom u 10,00 časova.

Na Dnevnom redu biće 15 tačaka.

Foto: Urban City, 19. sednica

1. Predlog Statuta Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

2. Predlog Programa treće izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Požarevca za 2018. godinu,

3. Predlog odluke o izmenama Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2018. godinu – Rebalans 2 i finansijski planovi direktnih korisnika budžetskih sredstava,

4. Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju prihoda koji pripadaju Gradu i Gradskoj opštini Kostolac u 2018. godini, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca,

5. Predlog Odluke o davanju nepokretnosti na korišćenje,

6. Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje Grada Požarevca,

7. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o ostvarivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju,

8. Predlog Odluke o utvrđivanju cene za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca,

9. Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene zakupa za poslovni prostor,

10. Predlog Zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji za period 2015-2018. o izmenama Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po readmisiji za period 2015-2018,

11. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Posebnog programa za namenska sredstva za 2018. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac,

12. Predlozi rešenja kojim se daje saglasnost na rebalans programa poslovanja za 2018. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac,

13. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o realizaciji programa poslovanja za 2017. godinu javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac,

14. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na Odluke Nadzornih odbora javnih preduzeća i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac,

15. Predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata.

KOMENTARIŠI