Zakazana 21. sednica Skupštine Grada Požarevca

Zakazana 21. sednica Skupštine Grada Požarevca

Sednica će se održati u sali Skupštine Grada Požarevca sa početkom u 10,00 časova

Sednica će se održati u petak, 7. decembra sa početkom u 10,00 časova.

Na Dnevnom redu 21. sednice naćiće se predlog odluke o donošenju Plana generalne regulacije „Požarevac 2“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca, rredlog odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Požarevcu, predlog odluke o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se koristi bez pravnog osnova na teritoriji Grada Požarevca, predlog odluke o davanju na korišćenje objekta „Ekološki dom“ na Čačalici u Požarevcu, predlog odluke o finansiranju učešća Opšte bolnice Požarevac u projektu „Rumunsko-srpska zajednička inicijativa u borbi protiv kancera u pograničnom regionu“, predlog odluke o izmenama Odluke o osnivanju Javne ustanove Kulturno-sportski centar „Požarevac“ u Požarevcu, predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Zdravstvene ustanove Apoteka Požarevac za 2019. godinu, predlog rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena Grada Požarevca Baletskom studiju „Amadeus“ iz Požarevca, predlog zaključka kojim se daje pozitivno mišljenje na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za izmenu naziva naseljenih mesta i katastarskih opština na teritoriji Grada Požarevca, u Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, predlog izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Grada Požarevca za period januar-septembar 2018. godine, predlozi akata iz oblasti izbora, postavljenja, imenovanja, razrešenja i prestanka mandata:

– 1) Predlog rešenja o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,

– 2) Predlog rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac,

– 3) Predlog rešenja o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Kulturno – sportski centar „Požarevac“ u Požarevcu i

– 4) Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Kulturno – sportski centar „Požarevac“ u Požarevcu.

KOMENTARIŠI