Foto: Urban City // B.P.

Početna cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Požarevca u prvom liticanionom krugu za javna nadmetanja koja su obuhvaćena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Požarevca za 2023. godinu.

Početna cena zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

KOMENTARIŠI