Zanimanja koja su deficitarna u Nemačkoj

Zanimanja koja su deficitarna u Nemačkoj

Ako želite da odete u Nemačku na rad, onda je potrebno da znate koja zanimanja se tamo traže.

U tekstu koji sledi, a koji prenosimo sa portala Dojče vele (DW), možete naći precizan spisak deficitarnih zanimanja.

Reč je o aktuelnoj listi koja navodi oblasti u kojima Nemačkoj nedostaju stručnjaci, a koju objavljuje tamošnja Savezna agencija za rad.

Ovo je lista traženih zanimanja:

– Mehatronika

– Tehnika automatizacije

– Građevinska elektrika

– Elektromašinska tehnika

– Tehnika električnih pogona

– Tehnika električnih instalacija i njihovog održavanja

– Vodoinstalacije

– Tehnika sanitarija, grejanja i klimatizacije

– Tehnika rashladnih uređaja

– Tehnika nadzora i održavanja železničke infrastrukture

– Mašinovođa u železničkom saobraćaju

– Nega bolesnih lica (bez kvalifikacije)

– Stručno staranje o bolesnim licima

– Operativna/medicinsko-tehnička asistencija

– Nega starih lica


Otvoreni konkursi

Za zdravstvene radnike: konkurs je oglašen u Srbiji na internet-portalu Nacionalne službe za zapošljavanje. Za zdravstvene radnike sa srednjom stručnom spremom važi zahtev da moraju imati završenu srednju medicinsku školu opšteg i pedijatrijskog smera te položen stručni ispit. Traži se i da imate bar tri godine radnog iskustva.

Za ostale struke: Spisak raspisanih konkursa za konkretna radna mesta nalazi se ovde.

Portal je dostupan samo na nemačkom i engleskom jeziku. Zanimanja su podeljena po grupama, a u zagradi pored naziva grupe je broj upražnjenih radnih mesta.

Na ovom portalu se nalazi veliki broj slobodnih radnih mesta u Nemačkoj, ali ne i sva takva radna mesta. Svoje spiskove imaju i Nemačka Savezna agencija za rad  i mreža EURES. Na njenom portalu možete naći sve podatke o mogućnostima da se zaposlite u EU, o konkursima, radnim mestima, kvalifikacijama… U desnom gornjem uglu internet-strane EURES-a nalazi se meni u kome može da se odabere jezik prezentacije – na raspolaganju je 25 jezika (ne i srpski).

Sve to bi već trebalo da pruži dovoljan uvid u mogućnosti zaposlenja.

Ipak, mimo tih mogućnosti, možete da pratite i oglase u nemačkoj dnevnoj štampi, pa čak i da samoinicijativno pošaljete svoju prijavu nekoj firmi iako ona nije oglasila radno mesto.

Ako niste sigurni odakle da počnete, možete se telefonski obratiti Saveznoj agenciji za rad. To je specijalan broj za sve koji žele da nađu posao u svojoj struci, a ne znaju kako da počnu ili koji je sledeći korak, ili ih zanima bilo šta drugo u vezi sa zaposlenjem. Ta centrala se nalazi u Bonu i njen broj je: + 49 228 713 13 13 (iz Nemačke: 0228 713 13 13)

KOMENTARIŠI