Zaprašivanje komaraca u Požarevcu iz aviona i sa zemlje

Zaprašivanje komaraca u Požarevcu iz aviona i sa zemlje

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će se suzbijanje komaraca izvršiti Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ 24.08.2018. godine od 18 časova.

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će se suzbijanje komaraca izvršiti Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ 24.08.2018. godine od 18 časova.

Sprovodiće se adulticidni tretman zaprašivanjem iz aviona i sa zemlje na ukupnoj površini od oko 6 500 hektara.

KOMENTARIŠI