15. sednica Skupštine Grada Požarevca

Danas, 5. maja  zasedala je Skupština Grada Požarevca po 15. put.

Skupština je posle dve godine ponovo održana u zgradi Načelstva.

Na Dnevnom redu sednice bilo je 10 tačaka od kojih izdvajamo predlog zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan za unapređenje rodne ravnopravnosti Grada Požarevca, predlog zaključka kojim se usvaja Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2022. godinu, kao i predloge rešenja o davanju saglasnosti na izveštaje o radu i poslovanju sa finansijskim pokazateljima ustanova i fondacije čiji je osnivač Grad Požarevac za 2021. godinu.

Na današnjoj sednici raspravljalo se i o predlogu rešenja o davanju saglasnosti na Metodologiju za utvrđivanje troškova priključka na toplifikacioni sistem. Takođe, među tačkama je bio i predlog za novog v.d. direktora Apotekarske ustanove Požarevac, kao i produžetak mandata v.d. direktora Sportskog centra Požarevac.

Novi v.d. direktora Apotekarske ustanove Požarevac je Tatjana Činč.

TATJANA ČINČ

Elektronsko glasanje koje je uvedeno u prethodnom mandatu radilo je kratak vremenski period, dok u Centru za kulturu tokom dve godine održavanja sednica taj sistem nije ni postojao. Predsednik Skupštine Grada Požarevca Predrag Mijatović na početku zasedanja rekao je da se sistem trenutno unapređuje i da se očekuje da proradi u narednom periodu.

Galasanje je obavljeno ručnim prebrojavanjem.

KOMENTARIŠI