Zaštita životne sredine u Kostolcu: Radovi na vetrozaštitnom potezu

Zaštita životne sredine u Kostolcu: Radovi na vetrozaštitnom potezu

Energetika i ekologija su oblasti koje se prepliću i zbog toga paralelno razvijaju

U kostolačkom ogranku „Elektroprivrede Srbije“ preduzimaju se preventivne mere za sprečavanje razvejavanja sa deponije pepela i šlјake, koja se nalazi na prostoru nekadašnjeg površinskog kopa „Ćirikovac“.

– Svesni smo da uvek moramo da se maksimalno staramo o zaštiti životne sredine i predupredimo degradaciju okruženja. Naš cilј nije da samo postignemo tehnički savršene parametre naših postrojenja već i da se rad tih istih parametara odvija u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, u skladu sa zahtevima koji važe u energetici 21. veka. Energetika i ekologija su oblasti koje se prepliću i zbog toga paralelno razvijaju – ističe Nenad Marković, direktor za proizvodnju energije „TE-KO Kostolac“.

Deponija pepela Ćirikovac, radovi na vetrozaštitnom potezu

U skladu s tim, preduzeti su određeni koraci na ćirkovačkoj deponiji pepela i šlјake koji su doveli do značajnog redukovanja razvejavanja sa ove lokacije.

– Počeli smo izgradnju vetrozaštitnog nasipa. Nastavili smo radove koje smo preuzeli na osnovu studije o proceni uticaja na životnu sredinu. U fazi projektovanja je sistem kvašenja na kaseti deponije u Ćirikovcu, tako da sve to zajedno daje izuzetno visok nivo zaštite životne sredine. To je pre svega važno za seoska naselјa koja se nalaze u najbližoj okolini ove deponije – dodao je Marković.

1 KOMENTAR

KOMENTARIŠI