Moderne kompanije digitalne ere u velikoj meri koriste benefite tehnološkog napretka, a tome se pridružuje i rad na daljinu i vrituelni radni prostor za zaposlene.

Iako je činjenica da ovakav princip rada ima brojne prednosti, počev od uštede vremena, pa do veće slobode prilikom odabira radnika (jer poslodavci sada ne moraju da se vode mestom boravka kandidata kao kriterijumom pri selekciji), veoma je aktuelna diskusija u vezi sa time da li na ovaj način štetimo produktivnosti zaposlenih, tačnije da li nam nedostaje kancelarija. Inovacije u poslovnom svetu po pravilu bude mnogo zasluženog interesovanja, jer na ovom kompetitivnom polju uvek težimo ka većim visinama, ali to ne znači da se moramo nužno odreći svih pojedinosti tradicionalnog načina na koji smo ranije vodili biznis. U tekstu koji sledi se stoga bavimo pitanjem relevantnosti kancelarije, dakle pregledom načina na koji rad iz kancelarije doprinosi većoj produktivnosti i boljim rezultatima zaposlenih.

Opremljenost prostora za rad

Adekvatna opremljenost prostora u kojem radimo neopozivo utiče pozitivno na naše rezultate, dakle na brzinu, kvalitet i tačnost našeg rada. Ukoliko praktikujemo rad od kuće, mi možemo u teoriji da opremimo naš radni prostor kao što bi bila opremljena i kancelarija u okviru prostorija firme, ali bi to značilo dodatak značajnog broja stavki na listu naših obaveza (u smislu nabavki kancelarijskog materijala i praćenja utroška potrošne opreme za rad). S druge strane, rad iz kancelarije znači da uvek imamo nadohvat ruke sva potrebna sredstva za rad, bilo da su u pitanju papiri za kopiranje ili uvek neophodni toneri za štampače. Ovo je velika prednost kancelarije, budući da je ovo prostor čiji su svi elementi podređeni jedinstvenom cilju – da olakšaju i poboljšaju korake radnog procesa. S druge strane, kućna kancelarija neretko zahteva i određena ulaganja, poput opremanja nameštajem koji je prilagođen konkretnom radnom mestu (kao što su stolice za rad za računarom), dok je prilikom rada iz kancelarije zaposlenima to dato u okviru radnog prostora. Pored toga što je dobro opremljena, kancelarija je po pravilu fukncionalna, u njoj je adekvatno skladištena sva oprema, a radne površine podržavaju upotrebu svih sredstava za rad. Zaposleni su često u situaciji da prave kompromise na ovom planu prilikom rada od kuće i prostor u kojem borave za vreme radnog vremena uglavnom nije sasvim funkcionalan u datom kontekstu.

Kolektiv i timska komunikacija

Moderne tehnologije pružaju brojna alternativna rešenja kada je komunikacija u okviru kolektiva u pitanju. Kanali za komunikaciju i virtuelni radni prostor omogućuju da zaposleni među sobom vode privatne konvezacije i obraćaju se kolegama u grupama koje su namenjene određenom tipu tema, konkretnom projektu i tome slično. Ovo je svakako veoma dobar način timske komunikacije, ali ne može da se poredi sa živom rečju. Naime, komunikacija među kolegama ne može biti spontana i ostaje mnogo prostora za nedorečenost ili pogrešna tumačenja kada je u pitanju pisana reč, što je dominantna praksa kada su internet konverzacije u pitanju. Budući da kancelarija čini mogućom neposrednu komunikaciju među članovima timova, radom iz nje mi brže postižemo dogovore i spravljamo planove i strategije, a istovremeno izbegavamo eventualne nesporazume, koji su naročito nepoželjni na radnom mestu.

Stimulativno okruženje

Nezanemarljiva odlika rada iz kancelarije je tip okruženja koji je za ovakav prostor karakterističan. Govorimo o okruženju koje stimuliše na rad, a prostor je sam po sebi po pravilu izolovan od buke i eventualnih spoljnih uticaja koji bi mogli da poremete fokus zaposlenih. Iako će mnogi postaviti komfor kao faktor koji ide u prilog radu od kuće, u kontekstu kvalitetnog rada i produktivnosti uopšte ova vrsta komfora zapravo nije poželjna. Ovo ne znači da formalna kancelarija treba da stavlja zaposlene pod pritisak, ali ih podstiče da sede ili stoje u položaju koji je najpravilniji za rad i na taj način održavaju njegov ritam, istovremeno bivajući okruženi ljudima koji su zauzetni sličnim obavezama.

Razdvajanje privatnog i poslovnog života

Zarad uspeha na oba polja, veoma je važno razdvojiti privatni i poslovni život, sve u težnji da elementi jednog ne utiču na ravnotežu elemenata drugog. Kada govorimo o radu na daljinu, tačnije radu od kuće, izuzetno je teško (čak gotovo nemoguće) načiniti ovu više no potrebnu distancu. Upliv poslovnih preokupacija u privatni život može značajno naštetiti istom, dok će privatne prilike predstavljati distrakciju u toku radnog vremena. Odlaskom u kancelariju, stvara se fizička distanca između privatnog i poslovnog života i smanjuje se mogućnost njihovog preplitanja. Ovo je jedna od izuzetno važnih prednosti rada iz kancelarije, budući da problem neodvajanja privatnog od poslovnog života predstavlja jedan od većih problema kada govorimo o svakodnevici modernog čoveka i stresu kojim je ona odlikovana.

Tradicionalan način rada ipak još uvek nije prošlost i kancelarija je veoma važna stavka u poslovanju uspešnih kompanija. Moderna poslovanja su izuzetno fokusirana na napredak koji znači korak sa trendovima i prestizanje konkurencije na izuzetno kompetitivnom prostoru biznisa današnjice. Ovo znači i da je analiza uticaja radnog prostora na produktivnost od velikog značaja, a da se pri tome opravdano dolazi do zaključaka koji navode na opredeljenje za rad iz kancelarije.

KOMENTARIŠI