Zatvaranje kopa „Ćirikovac“: Moderno odlagalište

Zatvaranje kopa „Ćirikovac“: Moderno odlagalište

Potvrda uspešnih radova na severnoj kosini je i izrada etažne ravni na koti 92 i montaža cevovodne linije sa istakačima za deponovanje hidraulične smeše

Nekadašnji kop „Ćirikovac“ već deset godina je u postupku investicionog zatvaranja na osnovu projekta o vraćanju u geološku, ekološku i ekonomsku namenu celokupnog prostora otkopa. Prostor kopa iskorišćen je za izgradnju modernog odlagališta pepela iz kostolačkih termoelektrana, što je u funkciji zatrpavanja otkopa.

Rudarske aktivnosti na kopu „Ćirikovac“ godinama se obavlјaju sa tri bagera „dreglajna“, uz angažovanje buldozera i po potrebi utovarne lopate i cevopolagača. Ta mehanizacija, zajedno sa raspoloživim lјudstvom, sasvim je dovolјna za obavlјanje potrebnih radova.

Osim te osnovne delatnosti rudara „Ćirikovca“, uz angažovanje buldožera Pomoćne mehanizacije, u prethodnom periodu urađena je tehnička rekultivacija na površinama od oko 20 hektara. Kako je istakao Dušan Kovačević, upravnik PK „Ćirikovac“, na tim površinama sada je u završnoj fazi biološka rekultivacija.

Krajem marta 2009. došlo je do neplaniranog pokretanja zemlјe na celoj severnoj kosini Površinskog kopa „Ćirikovac“. Pojavom klizišta, koje se prostiralo u pravcu istok–zapad, u dužini od oko 1.200 metara i sa dubinom po vertikali od 80 do 90 metara, dovedena je u opasnost kompletna rudarska, građevinska i tehnička oprema, a samim tim i nastavak rudarskih radova.

− Kompletna rudarska oprema sa lјudstvom bila je sklonjena, a veći deo transportovan na kop „Drmno“, gde i danas radi – objašnjava Kovačević.

Dušan Kovačević, Foto: Energija Kostolac

Od 2010. godine do danas aktivnosti na kopu „Ćirikovac“ usmerene su na stvaranje uslova za formiranje smeštajnog prostora za deponovanje pepela i šlјake iz obe kostolačke termoelektrane.

– Oblikovanje fizičke konture pepelišta rađeno je na osnovu projektne dokumentacije rudarskih radova, koja je usklađena s projektom novog pepelišta, koje se radi u kasetama. Rudarske aktivnosti prate dinamiku izgradnje objekata na kasetama, a tako će se raditi i u 2019. godini – pojasnio je Kovačević.

On je dodao da je rezultat uspešne koordinacije između rudarske službe na oblikovanju severne kosine i aktivnosti službe novog pepelišta na izgradnji kaseta za odlaganje nesmetan rad svih postrojenja termoelektrana i kopa „Drmno“. Potvrda uspešnih radova na severnoj kosini je i izrada etažne ravni na koti 92 i montaža cevovodne linije sa istakačima za deponovanje hidraulične smeše.

Izdizanje glavnog obodnog nasipa, Foto: Energija Kostolac

Kop „drži“ 60 radnika

Na kopu „Ćirikovac“ u ovom trenutku radi 60 zaposlenih, koji su raspoređeni u odgovarajuće službe. Službe održavanja u svom sastavu nemaju dovolјan broj izvršilaca, zbog čega se često, u zavisnosti od obima pojedinih poslova, traži angažovanje lјudi sa PK „Drmno“.

KOMENTARIŠI