Zavod za javno zdravlje Požarevac: Ovo su preliminarni rezultati kvaliteta vazduha u...

Zavod za javno zdravlje Požarevac: Ovo su preliminarni rezultati kvaliteta vazduha u Požarevcu

Foto: B.P. / maj 2019.

Na osnovu ugovora sa Gradskom upravom Grada Požarevca za usluge merenja zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, Zavod za javno zdravlje Požarevac tokom 2019. godine na dnevnom nivou vrši sistematsko merenje na 4 merna mesta: Centralna apoteka, Železnička stanica, OŠ Kralj Aleksandar I i Bradarac ambulanta, i to sledećih zagađujućih materija: sumpor dioksida, azot dioksida i čađi.

Merenje koncentracije PM10 čestica vrši se na dnevnom nivou na mernom mestu Benzinska stanica NIS Petrol u ul. Čede Vasovića, dok se merenje za olovo, arsen, kadmijum, nikl i benzo(a)piren u PM10 česticama obavlja svakog trećeg dana.

Na mesečnom nivou vrši se i sistematsko merenje taložnih materija u kojima se određuju pH, elektroprvoljivst, sadržaj sulfata, sadržaj hlorida, sadržaj kalcijuma, sadržaj pepela, sadržaj sagorljivih materija i sadržaj teških metala: kadmijum, olovo, cink i arsen. Sedimentatori u kojima se određuju taložne materije se nalaze na 4 lokacije i to su: ZZJZ Požarevac, Železnička stanica – pumpa, u ul. Partizanska i na vodoizvorištu sela Bradarac.

Konačne rezultate merenja zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu ZZJZ Požarevac će imati krajem avgusta meseca. Preliminarni rezultati pokazuju da u ovom trenutku nema povećanih vrednosti parametara koje merimo.

Bitna napomena je da nijedan od parametara koji ZZJZ Požarevac određuje u vazduhu grada Požarevca nema neprijatan miris koji se ovih dana oseća u gradu, navodi se u saopštenju ZZJZ Požarevac.

1 KOMENTAR

  1. IMATE LI VI NOS BRE u kancelarijama!

    Konačne rezultate merenja zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu ZZJZ Požarevac će imati krajem avgusta meseca. Preliminarni rezultati pokazuju da u ovom trenutku nema povećanih vrednosti parametara koje merimo.
    Bitna napomena je da nijedan od parametara koji ZZJZ Požarevac određuje u vazduhu grada Požarevca nema neprijatan miris koji se ovih dana oseća u gradu, navodi se u saopštenju ZZJZ Požarevac.

KOMENTARIŠI