Foto: B.P.

Izgradnja pristaništa „Kostolac“ počela je polovinom marta 2017. godine. Vrednost ovog projekta je 15,86 miliona dolara. Pristanište “Kostolac” prostire se na oko 5,7 hektara, od čega je 2,6 vodene i 3,1 hektar kopnene površine. 

Foto: B.P.

Povodom završetka radova, danas je organizovana svečanost na lokaciji ulaska u pristanište “Kostolac”, kojoj su među brojnim gostima prisustvovali i Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, kao i Milorad Grčić, v.d. direktora JP EPS.

Otvaranje pristaništa u Kostolcu, Foto: B.P.

Grčić je ovom prilikom rekao da je ovaj projekat isključivo namenjen za potrebe EPS-a, za potrebe transporta pepela, krečnjaka, odnosno transporta gipsa kao nusproizvoda prilikom odvijanja procesa odsumporavanja.

Foto: B.P.

On je dodao da je za EPS značajno da će novo pristanište omogućiti da se iz Kostolca transportuje relativno mala količina uglja u termoelektrane „Nikola Tesla“ i objasnio da je to za EPS značajno jer se radi o visokokaloričnom uglju.

Početak transporta tog uglja on je najavio za najviše mesec i po dana.

Grčić je čestitao rudarima Drmna i Kolubare što su od 1. februara do 1. aprila uspeli da podignu proizvodnju uglja za 10 odsto, što na godišnjem nivou znaci da je u prvom kvartalu proizvedeno tri odsto više uglja nego u istom periodu 2018. godine.

Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike rekao je između ostalog da država Srbija i EPS posebnu pažnju poklanjaju zaštiti životne sredine i unapređenju svih onih postrojenja koja se nalaze u njenom portfoliju i istakao da je ceo projekat u Kostolcu realizovan od strane srspkih kompanija.

Foto: B.P.

Antić je dodao da je pristanište “Kostolac” kapitalno važno za izgradnju bloka B3, jer će se preko pristaništa “Kostolac” vršiti isporuka svih velikih delova opreme koji će biti deo izgradnje bloka B3, koji ostaje prioritet.

Foto: B.P.

„I menadzmetnt EPS-a i ja ćemo se sada fokusirati na izgradnju Bloka B3, jer je to važno za dugoročnu stabilnost našeg energetskog sistema“, rekao je Antić i dodao da je i pored veoma loših prognoza nekih krugova za njegovo poslovanje, EPS je u prvom kvartalu podigao proizvodnju uglja za tri odsto, a proizvodnju električne energije za gotovo jedan.

Foto: B.P.

Na godišnjem nivou, sa pristaništa „Kostolac“ otpremaće se 157.000 tona suvog pepela i 105.000 tona gipsa. Pretovarivaće se i 50.000 tona opreme za „TE-KO Kostolac“ koja se doprema rekom, a dalјe će se otpremati drumskim transportnim sredstvima do predviđene lokacije.

Foto: B.P.

Radove na izgradnji pristaništa „Kostolac“ izveo je konzorcijum koji čine beogradske firme „Akvamont servis“ i „Hidrotehnika hidroenergetika“, „Južna Bačka“ iz Novog Sada i smederevski „Tomi trejd“.

KOMENTARIŠI