Zlatko Matić imenovan za v. dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

Zlatko Matić imenovan za v. dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta

⁸Dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta episkop braničevski Ignatije (Midić) podneo je u utorak ostavku na ovu dužnost, pošto je Sveti arhijerejski sinod SPC zatražio od Nastavno-naučnog veća ove visokoškolske ustanove da pokrene proceduru za njegovu smenu.

Episkop braničevski Ignatije (Midić), Foto: Urban City

Savet PBF za v. dekana imenovao je dosadašnjeg prodekana za finansije Zlatka Matića.

Pred sednicu Veća na kojoj se vladika Ignatije sam povukao sa dužnosti, rektor Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović obavestila je dekana i predsednika Saveta PBF o pravilima izbora predstavnika fakulteta u Savetu, koja važe za ceo UB, a koja, kako je Danasu nezvanično rečeno i u Rektoratu i na PBF, nisu ispoštovana na ovom fakultetu na kome Sinod traži smenu dekana i dva predavača.

Zahtev Sinoda za smenama na PBF, Odbor za statutarna pitanja UB pre tri dana proglasio je protivzakonitim.

Jedina tačka dnevnog reda Veća bila je inicijativa Sinoda za pokretanje postupka razrešenja dekana. Posle ostavke vladike Ignatija otvorena je žestoka rasprava o zakonitosti sinodskih odluka i uloge Sinoda u radu PBF kao člana Univerziteta u Beogradu.

Sednici su kao predstavnici Sinoda prisustvovali patrijarh Irinej i njegov imenjak i portparol SPC episkop bački Irinej (Bulović), koji je u crkvenoj vladi zadužen za PBF. Na poziv uprave ovog fakulteta na Veće je došao i episkop bivši zahumsko-hercegovački Atanasije (Jevtić), počasni profesor i nekadašnji dekan ove visokoškolske ustanove.

KOMENTARIŠI