Zloupotrebe u Kostolcu prijavila unutrašnja kontrola EPS-a pre više od tri godine

Zloupotrebe u Kostolcu prijavila unutrašnja kontrola EPS-a pre više od tri godine

TE Kostolac B, Foto: Urban City / B.P.

Slučaj zloupotreba u EPS-u neočekivano postao je slika pravosudnog sistema u Srbiji. Prema istraživanju Insajdera, prvu prijavu za naplaćene a neizvršene poslove, koje su istraživale dve smenjene tužiteljke, podneo je sam EPS još u oktobru 2019. godine i to Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Uprkos detaljnom izveštaju i priloženoj dokumentaciji, predmet je prvo prebačen iz ovog u Više javno tužilaštvo. Onda su se čekali izveštaji iz policije i tako je prošlo više od tri godine do hapšenja osumnjičenih.

Sektor unutrašnje kontrole EPS-a 3. oktobra 2019. godine, još u vreme kada je Milorad Grčić bio na čelu tog preduzeća, Tužilaštvu za organizovani kriminal dostavlja obaveštenje o izvršenom krivičnom delu, a do kojeg su došli novinari Insajdera.

Sporan je bio posao izgradnje industrijskog koloseka u Termoelektrani-kopovima Kostolac, koji su deo EPS-a.

U obaveštenju se navode puna imena šest osumnjičenih- među njima su dvojica nadležnih u Kostolcu, odnosno EPS-u, predstavnik nadzora iz  Saobraćajnog instituta CIP i predstavnici izvođača –dvojica iz italijanske firme “Italiana Construczioni” i predstavnik domaće firme stranog imena “Bauwesen”.

U obaveštenju se navodi da su po prethodnom dogovoru pribavili protiv pravnu imovinsku korist od gotovo pet miliona dolara, a na štetu EPS-a. To je ujedno razlika između urađenog i naplaćenog posla.

Kako se navodi, predstavnik firme Bauwesen je sačinjavao lažne građevinske dnevnike koje su potom, svesni da ne odgovaraju izvedenim radovima na terenu, potpisivali nadležni u Kostolcu i CIP-u.

Navodi se da su „fingirali građevinske dnevnike, obračunske liste, građevinske knjige kao i protokol o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu za isporučenu opremu, materijal i izvedene radove, što je bio osnov za isplatu privremenih situacija“.

Zbog očiglednih problema u realizaciji posla samo Javno preduzeće EPS u septembru 2019. formira radnu grupu koja konstatuje da je od ugovorene trase u dužini od 21.97 kilometara završeno 13, 787 kilometara, ali ni to nije u potpunosti zavšreno već je stepen realizacije 80 posto.

Prolongiranje rokova

Iz obaveštenja koje je EPS dostavio Tužilaštvu za organizovani kriminal vide se mehanizmi uvećavanja cene radova i prolongiranja rokova.

Naime po ugovoru su izvođači ušli u radove septembra 2017. Rok za završetak bio je 10 meseci. Onda se ispostavilo da nisu  mogli da počnu sa radovima duž cele trase, za šta su odgovorni u EPSu i Kostolcu a ne izvođač, pa je prvim aneksom odobreno produženje roka za dodatna četiri meseca.

Prepreke nisu otklonjene ni u dodatnom roku pa je potpisan novi aneks kojim je rok produžen za još mesec dana.

Onda su se pojavili nepredviđeni radovi pa je Aneksom 3 vrednost ugovora povećana za 2,1 milion dolara.

„Podlogu za zaključenje Aneksa 3 činila je ponuda izvođača radova Bauwesen Lazarevac u kojoj je navedeno da su građevinske mašine u prethodnom periodu radile 5000 radnih časova više od ugovorenih, iako taj višak radnih sati nije evidentiran u građevinskom dnevniku niti je dokazan radnim nalogom“, navodi se u obaveštenju Sektora unutrašnje kontrole EPS-a.

Iz obaveštenja je jasno da su Tužilaštvu dostavili ne samo detaljan izveštaj već i ugovore, anekse, sporne fakture.

Prijava EPS-a nije po svemu sudeći i jedina.

U danima nakon hapšenja oglasila se i firma “Italiana costruzioni” i to tvrdnjom da su i oni žrtva prevare u kojoj je učestvovao i njen bivši zakonski zastupnik. U istom saopštenju navode da su ga zbog toga ne samo smenili već su i oni 2019. podneli krivičnu prijavu i to Višem javnom tužilaštvu, kao i da su po njihovoj prijavi i izvršena hapšenja.

Kako se ispostavilo, i EPS je podneo iste godine prijavu u koju smo imali uvid.

Iz izjave Bojane Savović, tužiteljke koja je vodila predmet a potom preraspoređena neposredno nakon hapšenja osumnjičenih, ali i izjave njene nadređene Brankice Marić, može se zaključiti da je predmet dugo stajao u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a u vreme kada je ministar policije bio Aleksandar Vulin.

KOMENTARIŠI