17. sednica Skupštine opštine Malo Crniće U PETAK, a ovo je Dnevni...

17. sednica Skupštine opštine Malo Crniće U PETAK, a ovo je Dnevni red

Predsednica Skupštine opštine Malo Crniće Goranka Stević zakazala je za petak, 27. april 2018. godinu 17. sednicu SO Malo Crniće koja počinje u 13 časova.

D N E V N I   R E D

Izveštaji i Planovi

1. Razmatranje Izveštaja o radu Centra za kulturu opštine Malo Crniće za 2017. godinu,
2. Razmatranje Izveštaja o radu Doma zdravlja Malo Crniće za 2017. godinu,
3. Razmatranje Izveštaja Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana opštine Malo Crniće za 2017. godinu,
4. Razmatranje Izveštaja o radu Turističke organizacije opštine Malo Crniće u 2017. godini,
5. Razmatranje Izveštaja o radu Biblioteke „Srboljub Mitić“ u 2017. Godini,
6. Razmatranje Plana rada Doma zdravlja Malo Crniće za 2018. godinu,
7. Razmatranje Operativnog plana za odbranu od poplava na vodotocima II reda na teritoriji opštine Malo Crniće,

Odluke

8. Odluka o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana opštine Malo Crniće (LEAP),
9. Odluka o pružanju stambene podrške na teritoriji opštine Malo Crniće,
10. Odluka o pristupanju izradi Stambene strategije opštine Malo Crniće za period 2019 – 2023,

Rešenja
11. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća-Malo Crniće“ broj 352-176-1 od 14.03.2018. godine o dopuni Cenovnika III/01 broj: 06-2/2013,

KOMENTARIŠI