2. Street Art Festival u Požarevcu: I vaš zid može biti oslikan

2. Street Art Festival u Požarevcu: I vaš zid može biti oslikan

Poziv je namenjen školama, predškolskim ustanovama, skupštinama stanara, jedinicama lokalne samouprave, preduzetnicima i privatnim licima, a u obzir dolaze spoljni zidovi i površine vidljive prolaznicima

Foto: Urban City

Poziv je namenjen školama, predškolskim ustanovama, skupštinama stanara, jedinicama lokalne samouprave, preduzetnicima i privatnim licima, a u obzir dolaze spoljni zidovi i površine vidljive prolaznicima.

Foto: Urban City

Prijavu na konkurs može podneti i treće lice, uz pisanu saglasnost vlasnika lokacije.

Namera je da se odabrane lokacije oslikaju muralima i grafitima i drugim umetničkim izrazima, da se reinterpretiraju u skladu sa idejama umetnika, umetničkih trupa i udruženja koji će na posebnom javnom konkursu dostaviti idejna rešenja.

Foto: Urban City

Prijava lokacije se može izvršiti putem mail-a artdistrict.rs@gmail.com, dostavljanjem:

*Podataka o lokaciji (ulica i broj)

*dimenzija lokacije i tip lokacije (npr. 1×1.2m, zidna ili podna površina, ograda… )

*fotografija lokacije

*dokaza o vlasništvu nad lokacijom (vlasnički list, dokaz o uplati poreza i sl.)

*saglasnosti Skupštine stanara, saglasnosti institucije, saglasnosti vlasnika

Sav materijal dostaviti u pdf dokumentima sa naznakom „KONKURS ZA LOKACIJU“.

Foto: Urban City

Konkurs je otvoren od 7. jula do 30. jula 2018, do 11.59h. Rezultati konkursa biće objavljeni 30. jula na sajtu www.artdistrict.rs

Pristigle prijave razmatraće Organizacioni odbor Festivala.

Sve troškove izrade murala pokriva Art Distrikt.

Za sve dodatne informacije:  artdistrict.rs@gmail.com

KOMENTARIŠI