28. sednica Skupštine opštine Žagubica

28. sednica Skupštine opštine Žagubica

Sednica Skupštine opštine Žagubica, 28. po redu, održana je u petak, 1. novembra. Sednicom je predsedavala Olivera Pauljeskić, predsednik Skupštine opštine Žagubica.

Sedam tačaka Dnevnog reda usvojene su jednoglasnom odlukom 19 prisutnih odbornika, a to su:

Predlog Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu opštine Žagubica;

Predlog Odluke o pribavljanju nepokretnosti – građevinskog zemljišta iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu Opštine Žagubica,radi privođenja nameni;

Predlog Odluke o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave opštine Žagubica za 2017.godinu;

Predlog Rešenja o utvrđivanju prestanka funkcije i postavljenju opštinskog pravobranioca;

Predlog Rešenja o obrazovanju Opštinskog Saveta roditelja za školsku 2019/2020 godinu;

Predlog Rešenja o usvajanju Plana rada Crvenog krsta Žagubica za 2020 godinu,kalendara aktivnosti u 2020 i Finansijskog plana za 2020.godinu;

Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i Program rada Centra za socijalni rad opština Petrovac i Žagubica za 2020.godinu;

Sednici su prisustvovali zamenik predsednika opštine Predrag Ivković, pomoćnik predsednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević, direktori socijalnih službi Žagubica i Petrovac na Mlavi, kao i sekretar Crvenog krsta Žagubica.

KOMENTARIŠI