8. sednica Skupštine opštine Veliko Gradiište 30. marta

8. sednica Skupštine opštine Veliko Gradiište 30. marta

Sednica Skupštine opštine Veliko Gradište održaće se u velikoj sali Skupštine opštine, sa početkom u 10,00 časova.

D N E V N I  R E D 

 1. Predlog Odluke o komunalnom uređenju i higijeni,
 2. Predlog Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Veliko Gradište,
 3. Predlog Odluke o javnom prevozu putnika, stvari i taksi prevozu na teritoriji opštine Veliko Gradište,
 4. Predlog Odluke o usvajanju Operativnog plana za odrbranu od poplava na vodama II reda na teritoriji opštine Veliko Gradište za 2017. godinu,
 5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o određivanju javnog parkirališta za potrebe carinjenja, pregleda robe i špediterskih usluga,
 6. Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti u javnoj svojini opštine Veliko Gradište,
 7. Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Veliko Gradište neposrednom pogodbom (Slobadan Kovač),
 8. Predlog Rešenja o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Veliko Gradište neposrednom pogodbom (Zlatomir Tešić),
 9. Predlog Rešenja o prestanku prava korišćenja javnih i drugih površina u Velikom Gradištu datih u zakup radi postavljanja manjeg montažnog objekta privremenog karaktera,
 10. Predlog Rešenja o davanju u zakup na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjeg montažnog objekta privremenog karaktera, (Vučković Vesna),
 11. Predlog Rešenja o davanju u zakup na određeno vreme javnih i drugih površina u Velikom Gradištu radi postavljanja manjeg montažnog objekta privremenog karaktera, (Bošković Marija),
 12. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište,
 13. Predlog Izveštaja o završnom računu Odeljenja lokalne poreske administracije Opštinske uprave opštine Veliko Gradište za 2016. godinu,
 14. Predlog Finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima Mesnih zajednica za period januar – decembar 2016. godine,
 15. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o poslovanju JKP „Dunav Veliko Gradište“ za period 01.01.2016. – 31.12.2016. godine,
 16. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad opština Veliko Gradište i Golubac za 2016. godinu,
 17. Informacija o radu Crvenog krsta Veliko Gradište za 2016. godinu sa programom rada za 2017. godinu,
 18. Informacija o finansijskom poslovanju obrazovnih ustanova sa teritorije opštine Veliko Gradište za 2016. godinu,
 19. Predlog Programa postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na području opštine Veliko Gradište za period od 2017. do 2022. godine,
 20. Predlog Rešenja o razrešenju Upravnog odbora Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište,
 21. Predlog Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Narodne biblioteke „Vuk Karadžić“ Veliko Gradište,
 22. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Miša Živanović“ Srednjevo,
 23. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i člana Komisije za propise,
 24. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Saveta za društvene delatnosti.

KOMENTARIŠI