Aktivne mere zapošljavanja u 2017. godini

Aktivne mere zapošljavanja u 2017. godini

Nacionalna služba za zapošljavanje je objavila niz javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja.

Akcionim planom zapošljavanja koji je usvojila Vlada Srbije, za ove namene je izdvojeno 2.8 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje i još dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

NZS ima za cilj da ambijent u kojem se ljudi zapošljavaju, postane vidljiviji, bolji i jednostavniji, a nastavlja da olakšava uslove za poslodavce koji zapošljavaju, tako što su povećani iznosi podsticaja za 20% za pojedine kategorije nezaposlenih.

U ime NSZ Filijala Požarevac o uslugama i podsticajima za poslodavce govoriće:

GROZDANA NENADOVIĆ – načelnik odeljenja za posredovanje i zapošljavanju i planiranje karijere (tema: posredovanje, selekcija lica, konkursi za zapošljavanje osoba sa invaliditetom)

BOBAN MILOŠEVIĆ – organizator obrazovanja odraslih (tema: programi obuka na zahtev poslodavaca)

PURIŠA MITROVIĆ – organizator programa zapošljavanja (tema: opremanje radnih mesta – programi zapošljavanja, samozapošljavanja)

U ime NSZ Filijala Požarevac, skup će pozdraviti Sonja Mirić, direktor Filijale, dok će u ime PKS – RPK Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga skup pozdraviti Tamara Ivković, v.d. direktora.

Skup će se održati 28. marta 2017. godine u hotelu Feniks, ul. Bosanska 6 u Požarevcu sa početkom u 13 časova.

KOMENTARIŠI