Gerontodomaćice dobile sertifikate za rad

Gerontodomaćice dobile sertifikate za rad

Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Požarevac je u saradnji sa Crvenim krstom Požarevac, organizovala svečano uručenje sertifikata polaznicima, koji su uspešno završili obuku za gerontodomaćice.

U prostorijama Crvenog krsta u Požarevcu, polaznicima obuke  sertifikate je  uručila  sa  direktorka NSZ Filijale u Požarevcu Sonja Mirić sa saradnicima.

Prisutni su bili i sekretar Crvenog krsta Požarevac Sađa Obradovic kao i ostali saradnici na ovom projektu. Detalje samog projekta nam je predstavila direktorka nacionalne službe za zapošljavanje Požarevac Sonja Mirić
GERO01-min
Foto: Urban city
“Ovaj ciklus obuke je započet u predhodnoj godini i ovaj ciklus obuke finansira evropska unija sa 6,500,000 eura u pitanju je program pomoć teže zapošljivim grupama. U ovom ciklusu obuke za geronto domaćice su kroz ovu vrstu obuke uspšno prošlo 10 lica sa evidencije nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Požarevcu, u odseku Požarevac. Filijala u Požarevcu će imati još jedan ciklus obuka u maju mesecu ove godine, za još 10 lica iz ovih kategorija teže zapošljivih lica.”
Kandidati su osobe koje su na evidenciji duže od dvanaest meseci, lica Romske nacionalnosti, nekvalifikovani ili sa niskim kvalifikacijama. Ovu obuku je uspešno završilo 10 polaznika.
Novica Đordević socijalni radnik Crvenog Krsta Požarevac o samom pozivu Gerontodomaćice i njihovim zadacima rekao nam je nešto više.
Foto: Urban city
Foto: Urban city
“Gerontodomaćice su osposobljene da pružaju ovaj oblik vaninstitucionalne zaštite starih osoba. Ideja usluge pomoć u kući je u tome da naši sugrađani koji koji su trećoj životnoj dobi da ostanu duže u prirodnom okruženju, da im se pomogne u svakodnevnom funkcionisanju u povremenim posetama i obavljanjem određenih usluga koje oni mogu još uvek samostalno ali im je dobrodošla podrška druge osobe. Usluge koje gerontodomaćice pružaju su : pomoć u održavanj lične higijene, pomoć u održavanju higijene prostora, pomoć u pripremanju lakih obroka i pomoć u nabavci (pijaca, prodavnica, plaćanje računa ) itd. Suština svih usluga koje gerontodomaćice vrše jeste da se staroj osobi što duže pomogne da ostane funkcionalna.”
Crveni krst Požarevac je jedina licencirana ustanova za pružanje ovakvih usluga Na teritoriji Braničevskog okruga i u Podunavskom regiona.

 

KOMENTARIŠI